fbpx
Grunde til at blive eller forlade arbejdsmarkedet

Grunde til at blive eller forlade arbejdsmarkedet

Der er mange grunde til at blive eller forlade arbejdsmarkedet. Mange ønsker at gå på tidlig pension, grundene er komplekse og dynamiske.

Mange ønsker tidlig pension

Politikerne vil have, at flere ældre bliver længere på arbejdsmarkedet. Men rigtig mange seniorer ønsker at gå på pension lang tid inden den officielle pensionsalder (folkepensionsalder).

Faktisk forventer kun en lille tredjedel at forlade arbejdsmarkedet ved folkepensionsalderen. Cirka halvdelen ønsker at gå før pensionsalderen, mens ca. en femtedel vil vente til efter pensionsalderen. Det viser en ny undersøgelse af muligheder og barrierer for seniorers arbejdsmarkedstilknytning.

Årsager til at forlade arbejdsmarkedet

Sammenfatningen af undersøgelsen beskriver årsagerne til at forlade eller blive på arbejdsmarkedet som komplekse og dynamiske.

Afgang fra arbejdsmarkedet kan ske frivilligt eller ufrivilligt. Det kan bl.a. ske som følge af push-faktorer, der skubber medarbejdere ud. Push-faktorer kan være dårligt fysisk eller psykisk helbred, dårlig trivsel på arbejdspladsen, eller at man ikke kan klare arbejdet.

Andre grunde til at forlade arbejdsmarkedet kan også være jump-faktorer som ønsket om at få mere tid til fritidsinteresser, eller selv at bestemme, hvad man beskæftiger sig med.

Endelig kan beslutningen om at forlade arbejdsmarkedet blive påvirket af pull-faktorer, som muligheden for at gå på efterløn og normer om tilbagetrækning.

Blandt deltageren i undersøgelsen var de hyppigst forekomne forventede årsager til at forlade arbejdsmarkedet, ikke at kunne klare arbejdet og dårlig fysisk helbred.

Mange planlægger tidlig pension

Udvikling fra 2018 til 2020

Deltagerne i undersøgelsen blev spurgt om en række faktorer, der kan påvirke beslutningen om at forlade arbejdsmarkedet. En række faktorer var stabile fra 2018 til 2020, mens andre viste væsentlige ændringer.

 20182020
Seniorer med dårligt eller mindre godt helbred10 %13 %
Forventer at forlade arbejdsmarkedet på grund af dårligt helbred18 %23 %
Forventer at forlade arbejdsmarkedet, fordi de ikke længere kan klare arbejdet25 %30 %
Forventer at forlade arbejdsmarkedet, fordi de ønsker mere fritid43 %46 %
Beskæftigede seniorer, der har oplevet diskrimination på grund af alder5 %7 %
Ledige seniorer, der har oplevet diskrimination på grund af alder23 %31 %

Udvikling i årsager til at forlade arbejdsmarkedet 2018-2020. Kilde: SeniorArbejdsLiv

Lav en plan om tidlig pension

Grunde til at blive på arbejdsmarkedet

Undersøgelsen spurgte også til en række stay-faktorer, der får medarbejdere til at blive længere på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen. Deltagerne blev spurgt om, hvad der skal til for at blive længere.

De hyppigst svar var

  • muligheden for at gå på nedsat tid eller deltid
  • flere seniordage
  • bedre tilrettelæggelse af arbejdstiden i forhold til behov
  • mulighed for længere ferier
  • at det økonomisk bedre kan betale sig

Sådan sikrer du dig mod for tidlig pension

Det kan være meget træls at være nødt til at gå på tidlig pension, hvis din økonomi og formue ikke er rustet til det. Du kan blive nødt til at sælge boligen og sænke dit forbrug væsentligt.

For at undgå det, anbefaler vi i Finanshuset i Fredensborg disse 4 overordnede retningslinjer for din opsparing.

  1. Tilpas dit ønskede rådighedsbeløb, så du sparer tilstrækkeligt op til, at du kan udnytte skattefordelene i pensionsreglerne fuldt ud.
  2. Sørg for, at dit forbrug nu står mål med dit ønskede forbrug på det tidligst mulige/ønskede pensionstidspunkt, så der er formue nok til hele perioden. Det hedder balancen i din økonomi.
  3. Spar op i mange forskellige slags opsparing, fast ejendom, livsvarige og tidsbegrænsede pensionsordninger, frie midler og evt. virksomhed. 
  4. Sørg for at have høj risiko i dine investeringer, når du kan tillade dig det – fx tidligt i livet.

Den rigtige opsparing for dig afhænger i høj grad af dine individuelle forhold. Derfor kan du sjældent gøre lige som din nabo eller kollega.

Det er desuden vigtigt at du tager de vigtige beslutninger så snart du kan. Hvis du udsætter beslutninger, kan din økonomi udvikle sig dårligt og f.eks. forringe dine muligheder og vilkår for tidlig pension.

Få uafhængig pensionsrådgivning, der sikrer dine muligheder for tidlig pension.

Undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet af forskningsinitiativet SeniorArbejdsLiv. I 2018 og 2020 spurgte de 30.000 +50-årige danskere om, hvad der kan få dem til hhv. at blive eller forlade arbejdsmarkedet.

Resultaterne af undersøgelsen er beskrevet i rapporten Muligheder og barrierer for et langt og sundt arbejdsliv i Danmark, der kan hentes som pdf.

Relaterede Nyheder