fbpx
Sådan bliver 2023 for din privatøkonomi

Sådan bliver 2023 for din privatøkonomi

Sådan bliver 2023 for din privatøkonomi ifølge FinansNYTs læsere. Se forventningerne til inflation, aktier, lånerente, inflation, realløn, reformer og forbrugertillid.

Mange fortalte om forventninger til 2023

Mere end 700 af FinansNYTs læsere har deltaget i nytårsquizzen og givet deres bud på, hvordan betingelserne for privatøkonomien bliver i 2023.

Vi spurgte jer om, hvordan det kommer til at gå med en række indikatorer for den økonomiske udvikling i det kommende år. Der var spørgsmål om inflation, aktiekurser, renten på realkreditlån, benzinprisen, fødevarepriser, kerneinflation, realløn, skat og forbrugertillid.

Vi trækker lod blandt de bedste besvarelser i januar 2024, når vi ved, hvordan året 2023 er gået. Vinderne modtager præmier i form af vin og chokolade.

Fast ejendom falder – aktier stiger

Besvarelserne viste en udbredt forventning om, at boligpriserne falder i løbet af 2023. 65 % forventer, at priserne på fast ejendom falder med op 10 % i 2023, mens 24 % forventer, at de vil falde med mere end 10 %. Kun 12 % forventer, at boligpriserne forbliver uændret eller stiger.

Når det gælder de danske aktier, forventer deltagerne i quizzen en stigning. Kun 15 % forventer, at aktierne (OMX) falder i løbet af året. 41 % forventer, at de stiger med op til 2 %, mens 45 % forventer, at de stiger med 2 % eller mere.

Et stort flertal på 65 % forventer, at renten på et fastforrentet 30-årigt lån uden afdrag fortsætter på det nuværende niveau mellem 4 og 6 %. En lille tredjedel mener, renten på forrentede lån kommer under 4 %

Nu rammer rentestigningerne – Finanshuset Fredensborg

Forventning om moderat inflation

Et meget stort flertal forventer, at benzinprisen vil ligge på nogenlunde samme niveau (mellem 12 og 15 kr.) ved årets udgang. Næsten lige så mange (74 %) forventer, at prisen på en liter mælk vil ligge på 10-14 kr., når nytåret ringer ind.

Et tilsvarende stort flertal (69 %) forventer, at kerneinflationen i november i år vil ligge på mellem 3 og 6 % målt i forholdt til samme måned sidste år.

Uenighed om realløn

Der er mindre enighed om, hvordan reallønnen udvikler sig i løbet af året. 38 % mener, at reallønnen vil falde med mere end 0,5 % i årets første 9 måneder. 34 % af deltagerne forventer, at reallønnen vil forblive uforandret mellem -0,5 og +0,5 %, mens 28 % mener, at reallønnen vil stige med mere end 0,5 %.

Forventninger om politiske reformer

Et markant flertal på 70 % forventer en skattereform i løbet af året. 43 % svarer ja uden forbehold, mens 27 % svarer, at de forventer en skattereform, der ikke ændrer beskatningen af kapital- og aktieindkomster.

Næsten halvdelen af svarerne forventer ikke, at der kommer en pensionsreform., mens 28 % forventer en reform. 24 % forventer en reform, men mener ikke, at reglerne for modregning i folkepensionens pensionstillæg bliver ændret.

Lave forventninger til fremtiden fortsætter

Deltagerne i undersøgelsen forudser, at forbrugerforventningerne til økonomien fortsætter på det nuværende niveau med en indikator mellem -5 og +5 i det meste af 2023.

Hold øje med 5 dele af din økonomi i 2023 – Finanshuset Fredensborg

FinansNYTs Nytårsquiz 2022

Her kan du se tallene for alle spørgsmål.


Spørgsmål og svar
Procent
1. Hvad sker der med priserne på fast ejendom (helårsboliger) i 2023? 
Priserne falder med mere end 10 %24 %
Priserne falder med op til 10 %65 %
Priserne er uændrede eller stiger12 %
2. Hvordan udvikler kurserne på danske aktier (OMXC25-indekset) sig i 2023? 
De falder15 %
De er uændrede eller stiger med op til 2 %41 %
De stiger med 2 % mere45 %
3. Hvad er renten på et 30-årigt realkreditlån uden afdrag om et år (effektiv rente)? 
Under 4 %29 %
Fra 4 til 6,0 %65 %
Over 6,0 %6 %
4. Hvad koster en liter benzin 31.12-2023 (målt ved den gennemsnitlige standerpris)? 
Mindre end 12 kr.11 %
Fra 12 til 15 kroner80 %
Over 15 kroner9 %
5. Hvad koster 1 liter mælk den 31.12-2023 (gennemsnitlig udbudspris)? 
Mindre end 10 kroner11 %
Fra 10 til 14 kroner74 %
Over 14 kroner15 %
6. Hvad er den årlige inflation efter november måned 2023 (målt som kerneinflationen i DK)? 
Under 3 %17 %
3-6 %69 %
Over 6 %14 %
7. Stiger reallønnen fra 1. januar frem til ultimo september 2023? 
Den falder med 0,5 % eller mere38 %
Den er uforandret mellem -0,5 til +0,5 %34 %
Ja, den stiger med 0,5 % eller mere28 %
8. Kommer der en skattereform i 2023? 
Nej30 %
Ja43 %
Ja, men den indeholder ikke beskatning af kapital- og aktieindkomster27 %
9. Kommer der en pensionsreform i 2023? 
Nej49 %
Ja28 %
Ja, men modregningsregler for folkepensionens pensionstillæg berøres ikke af reformen.24 %
10. Bliver 2023 et positivt år for din privatøkonomi (målt på forbrugertillidsindikatoren i perioden fra december 2022 til og med november 2023)? 
Indikatoren er overvejende lavere end -5 i perioden21 %
Indikatoren er overvejende fra -5 til +5 i perioden74 %
Indikatoren er overvejende højere end 5 i perioden5 %

Procenttallene er afrundet til hele % og summen for svarmulighederne for de enkelte spørgsmål er derfor ikke præcis 100 % i alle tilfælde.

En grund til forsigtig optimisme

Der er ingen klar sammenhæng mellem læsernes forventninger til renten, deres forventninger til aktiekursen og det der faktisk sker i markedet. Men negative forventninger til forbrug, inflation, formue med mere har ofte konsekvenser for forbrugernes adfærd. Holder forbrugerne på pengene, kan det føre til lav vækst.

Læsernes forventninger til fremtiden, som de viser sig i vores lille undersøgelse, kan give et fingerpeg for deres beslutninger i 2023. Holder det stik i en større sammenhæng, går den danske økonomi langsomt frem og ikke i stå.

Hvad er dine forventninger til privat- og samfundsøkonomien i 2023? Er du på linje med læserne? Er du optimist eller pessimist?

Relaterede Nyheder