fbpx
1 ting sikrer dig en større formue

1 ting sikrer dig en større formue

Din formue udvikler sig gennem livet. Er du på rette vej? Nye tal giver dig et praj. Se 1 ting, der sikrer dig en 30-50 % større formue gennem dit liv.

Sådan udvikler din formue sig gennem livet

Danmarks statistik har opgjort danskernes formue fordelt efter alder. Opgørelsen kan sige noget om, hvordan danskernes formue udvikler sig over livet, og måske også om du er på rette vej med din opsparing.

Danskernes nettoformue topper, når vi er i 60’erne med en gennemsnitlig formue på næsten 3,5 mio. kr. og en medianformue på lige over 2 mio. kr.

Nettoformue vist efter median og gennemsnit. Kilde: NYT: Formuerne topper ved pensionsalderen – Danmarks Statistik (dst.dk)

Forskellen på gennemsnitsformue og medianformue skyldes, at nogle personer med meget store formuer, trækker gennemsnittet i vejret. Det tal, som de fleste danskere meningsfuldt kan sammenligne deres formue med, er derfor medianformuen.

Hvor rig er du?

Formue og alder

Det er ikke mærkeligt, at formuen vokser med tiden og i takt med at indkomsten og opsparingen stiger, eller at den falder, når du begynder nedsparing og bruger dine penge.

Allerede som unge starter mange danskere med at have en god lille sum penge. Halvdelen af alle 18-24-årige har således en formue på mere end 46.625 kr. Herefter stiger nettoformuen med alderen indtil den topper ved 65-69 år omkring de 2 mio. kr., hvorefter den falder igen.

Gruppen af personer på 90 år og derover har således en medianformue på 697.000 kr. En del af dette fald kan dog tilskrives, at de ældste årgange ikke har haft samme adgang til opsparing i arbejdsmarkedspensioner gennem livet, som de årgange, der kom efter dem.

Opgørelsen viser stor ulighed i formuer, endnu større end for indkomster. Der er eksempelvis en nær sammenhæng mellem formue og alder. For eksempel har kun 0,6 % af 20-24-årige en formue over 2.013.000 kr. mens det altså er tilfældet for halvdelen af de 60-64-årige.

Din indkomst stiger og falder

Stigning i finansielle formuer

Det finansielle marked i 2020-21 har i særlig grad har bidraget til vækst i nettoformuerne. De gennemsnitlige finansielle formuer voksende med 9 % fra 2020 til 2021, mens beholdningen af aktier voksede med 25 % og værdien af investeringsbeviser voksede med 21 %. Også beholdninger af unoterede aktier har bidraget til væksten i formuerne.

 2014201720202021
 Tusinde kr.
A. Reale aktiver8869481.0031.034
B. Finansiel formue (2014-definition ekskl. B6)282320382417
CX. Pensionsformuer (ikke-beskattede indgår med 60 pct.)571613689722
D. Prioritetsgæld-446-457-473-465
E. Anden gæld-130-105-94-90
F. Gæld til det offentlige (2014-definition ekskl. F3)-11-11-12-14
Nettoformue I alt (2014-definition A+B+CX-D-E-F)1.1521.3071.4951.604
B.6 Værdi af unoterede aktier (2020-)  221357
F.3 Gæld til inddrivelse (2020-)  -21-20
Nettoformue I alt (2020-definition A+B+CX-D-E-F+B.6-F3)  1.6951.940

Gennemsnitlig formue for personer på 18 år og derover med bopæl i Danmark d. 31. december i året. Formuer er opgjort for samme dato. Faste priser (2021-niveau). Kilde: www.statistikbanken.dk/formue11

Sådan sikrer du dig en større formue

Ved at sørge for løbende at optimere ét bestemt forhold, kan du optimere din formue med millioner af kroner gennem dit liv. Det lyder utroligt, men alene ved at minimere dine omkostningerne på finansielle produkter, kan du opnå et 1-2 % højere afkast pr. år. Gennem dit liv giver det dig et afkast, der er 30-50 % større. 

Herudover er optimering af skat, og at du vælger den rigtige risiko på det rigtige tidspunkt, det væsentligste du kan gøre for at forbedre udviklingen af din formue.

Tag testen og se din værdi af uafhængig økonomisk rådgivning.

Relaterede Nyheder