fbpx
Indret økonomien på lavkonjunktur

Indret økonomien på lavkonjunktur

Dansk økonomi viser svaghedstegn. Efter en periode med vækst, falder BNP markant. Bevar roen, og indret din privatøkonomi efter muligheden for en recession.

Fra vækst til fald

Udviklingen i dansk økonomi 1. kvt. 2018 – 1. kvt. 2022. Indeks 1. kvartal 2018 = 100. Nationalregnskabets hovestørrelser, kædede værdier, sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik.

BNP er faldet med 0,5 % i første kvartal 2022, viser nye tal fra Danmarks Statistik, der har revideret tidligere offentliggjorte tal. Faldet skyldes især nedgang i eksporten og det offentlige forbrug. Derimod trak investeringerne den anden vej og gjorde faldet lidt mindre, end det ellers var blevet.

Nedgangen i BNP skal dog ses i lyset af en fremgang på 6,2 % over de seneste fire kvartaler, så BNP er 5,5 % højere end i fjerde kvartal 2019 inden coronakrisen. Hertil kommer, at beskæftigelsen i første kvartal 2022 steg med 0,9 % eller 28.400 personer.

Ikke styr på inflationen

Tallene

Privatforbruget faldt med 2 %, og især 19,6 % færre købte biler var med til at trække gennemsnittet ned, men også et mindre forbrug af drikkevarer og tobak på 8,1 % bidrog til udviklingen.         

Tallene viser et fald i både import og eksport af varer og tjenester. Det skal dog ses i sammenhæng med et højt udgangspunkt i fjerde kvartal 2021.

Bruttoinvesteringerne steg med 4 % og bidrog dermed til at mindske faldet i BNP. Især boliginvesteringer steg mens investering i transportmidler faldt.

Beskæftigelsen steg med 0,9 % og stigningen var jævnt fordelt over brancher, der alle gik frem. Produktiviteten er steget sammenlignet med sidste kvartal i 2019 inden coronakrisen på trods af et fald i første kvartal 2022, som følge af at antallet af præsterede timer steg mens BNP faldt.

Svaghedstegn

Dansk økonomi viser svaghedstegn, men der er også lyspunkter i billedet, som beskrevet ovenfor. Det er dog bekymrende, at faldet i BNP er så markant, som det er, og at privatforbruget bidrager væsentligt til faldet.

Da en væsentlig del af udviklingen kan tilskrives det store fald i salget af personbiler, som til dels skyldes leveringsproblemer, bør tallene tages med et gran salt. Det er for tidligt at råbe ”ulven kommer!”, men måske på sin plads at slå fast, at den er derude et sted i nærheden.

Indstil dig på krise

Tallene viser, at finansmarkerne aldrig lyver. Faldet i aktiemarkederne og rentestigningen udtrykker forventningerne til udviklingen, herunder væksten. Muligheden for en recession er derfor allerede indregnet i aktiemarkedet.

Størrelsen af faldet i BNP viser dog, at andet kvartal sandsynligvis bliver endnu værre, og det åbner reelt muligheden for en recession. Det giver mindre jobsikkerhed og fald i boligpriserne. Det må du tilrettelægge din privatøkonomi ud fra.

Men husk, hvis vi alle sammen sænker forbruget, bliver det hele meget værre.

Sådan klarer du en krise

Relaterede Nyheder