Sådan planlægger du opsparing og forbrug

Sådan planlægger du opsparing og forbrug

Opsparing og forbrug hænger sammen i din økonomi. Er din opsparing fornuftigt, så er dit forbrug det sikkert også. Sådan planlægger du opsparing og forbrug.

Din privatøkonomi gennem dit liv bestemmes af dine dispositioner på to forskellige områder: Forbrug og opsparing. Det afgørende princip, når du planlægger dit forbrug, er cost benefit-forholdet, mens det er risiko afkast-forholdet, når det drejer sig om opsparing.

Det gælder om at optimere begge dele løbende for at få den bedst mulige økonomi.

Balance i økonomien på lang sigt

Set over hele dit liv, kan du optimere din økonomi efter denne formel:

Nedsparing + reserve = opsparing

Opsparing er det samlede beløb, du sparer op gennem dit liv, mens nedsparing er det, du bruger af din opsparing. Reserve er det beløb, du sætter af til uforudsete udgifter.

Forholdet mellem opsparing, nedsparing og reserve viser balancen i din økonomi over dit livsforløb. Det er et redskab for din langsigtede planlægning, der sikrer, at du har penge nok til alt det, du ønsker dig, hvis du altså opfører dig nogenlunde fornuftigt. Derudover tager formlen højde for uforudsete hændelser.

Hvor stort er mit ønskede rådighedsbeløb?

Sammenhæng mellem opsparing og forbrug

På tilsvarende måde kan du planlægge med et ønsket forbrug, som udtrykt i denne formel:

Indkomst – opsparing = ønsket forbrug

Som det fremgår, er den opsparing, som giver dig balance i økonomien, bestemmende for, hvor meget det er fornuftigt for dig at bruge. Når du optimerer økonomien, handler det ikke alene om, hvordan du sparer mest muligt op. Det drejer sig også om, at pengene skal være til rådighed, når du har brug for dem.

Sådan planlægger du et fornuftigt forbrug

Almindeligvis opdeles forbruget i faste og variable udgifter. Mange lægger budget for de faste udgifter hvert år. De variable udgifter omfatter udgifter til husholdning, beklædning, rejser, gaver og diverse. Det er ofte de variable udgifter, der er svære at styre, når du skal optimere din økonomi. Derfor kan det være nyttigt med ovenstående formel at styre efter.

Hvad er et normalt rådighedsbeløb?

Relaterede Nyheder