fbpx

Afkastet på din pensionsopsparing falder

Negative renter og lavere forventet aktieafkast betyder, at du må regne med et lavere afkast af din pensionsopsparing.

Pensionsselskaberne sænker forventningerne til afkastene

Én gang om året, i begyndelsen af oktober, justerer brancheforeningen Forsikring & Pension de såkaldte ”samfundsforudsætninger”. De er grundlaget for beregningen af det forventede langsigtede afkast af danskernes pensionsopsparing placeret hos pensionskasser og -selskaber.

Forventede afkast for forskellige aktivklasser

Aktivtype Forventet
10 års afkast pa.
2018
Forventet
10 års afkast pa.
2019
Stats- og realkreditobligationer 1 % 0,3 %
Virksomhedsobligationer, Investment grade 2,5 % 1,6 %
Virksomhedsobligationer, High-Yield 4,1 % 3,3 %
Emerging Markets statsobligationer 5,3 % 4,4 %
Globale aktier 5,5 % 5,5 %
Emerging Markets aktier 9,1 % 9,5 %

Måske skal du øge din risiko

Som de fremgår af tabellen, må du som pensionsopsparer sænke dine forventninger til afkastet, hvis du har lav risiko i din pensionsopsparing og dermed en stor andel af dine pensionspenge placeret i forskellige typer af obligationer – især obligationer med lav risiko. Det gør det svært for dig at opnå et positivt langsigtet afkast, der ikke ædes op af inflation, skat og omkostninger.

Vil du gøre det mere sandsynligt, at din pensionsformue vokser på lang sigt, er du nødt til at tage en større risiko i dine investeringer. Det betyder, at du kan vælge at placere mere end halvdelen af dine pensionspenge i aktier.

Finanshuset i Fredensborg anbefaler dog ikke, at du øger din risiko, (det vil sige øge andelen af aktier) i din pension, hvis der er mindre end 10 år til, at du skal have pengene udbetalt.

Læg dog mærke til, at forventer du eksempelvis at starte udbetalingen af en ratepension eller livrente om 7 år til udbetaling over 25 år, er din gennemsnitlige investeringshorisont ikke 7 men snarere 15-20 år.

Den rigtige risiko i porteføljen

Spar mere op på den rigtige måde

Alt i alt betyder det lavere forventede afkast, at det kan være nødvendigt at spare flere penge op til din pension, end du har planlagt. Men du skal ikke nødvendigvis spare op på dine pensionsordninger, hvis det skattemæssigt er en ulempe.

Du kan også spare op ved at afdrage på dyr gæld og gæld i fast ejendom til et fornuftigt niveau (40% af belåningsværdien) eller ved at spare langsigtet op i værdipapirer som frie midler. Brug eventuelt også den nye aktiesparekonto, hvor skatten på afkastet kun er 17 %.

Bedre alternativer til opsparing i pensionsordninger

Relaterede Nyheder