fbpx
Gå på jagt efter et godt afkast

Gå på jagt efter et godt afkast

Du er nødt til at gå på jagt efter et godt afkast. Rekordlave renter gør dovne investorer fattige. Sådan får du et godt afkast af din opsparing.

Investering i gamle dage

Jeg husker tydeligt slutningen af firserne, hvor jeg som investeringsrådgiver så let som ingenting langede stats- og realkreditobligationer over disken med gode solide renter på op til 8-9 %. Det var nemt, kunderne var glade, de blev rigere. Og selvom inflation og skat tog sin del, var der stadig overskud.

I dag er det ikke nemt at investerer. Køber du almindelige stats- og realkredit obligationer er afkastet negativt. For at opnå et positivt langsigtet afkast må du derfor vende dig mod virksomhedsobligationer og aktier. Det kræver mere af dig som investor, du skal gå på jagt efter et godt afkast.

Højere risiko eller intet afkast

Opdel formuen efter investeringshorisont

Som uafhængige formuerådgivere benytter vi en række metoder til at til at give kunderne et godt afkast. En af dem går ud på at dele formuen op i 3 dele, efter hvornår pengene skal bruges.

Det handler om lyst til risiko og placeringshorisont. For mange kunder passer det godt med middel risiko og en to- eller tredelt investeringshorisont som dette eksempel:

  1. del af pengene skal være til rådighed som likviditetsreserve
  2. del kan investeres med en horisont på 3-5 år
  3. del er opsparing eller formueplacering med en horisont på mindst 7-10 år eller længere eller med ubestemt investeringshorisont.

Sæt penge af til reserve

Den del, der skal agere likviditetsbuffer, må ikke investeres, da risikoen for tab på en horisont under 3 år er for stor ved investering i værdipapirer.

Midler i reserven kan om muligt placeres på aftaleindskud. Indskud i danske banker dækkes under indskydergarantien, så du kan risikofrit have op til cirka 745.000 kr. inkl. påløbne ikke tilskrevne renter stående. Ægtepar kan have en konto hver.

Du bør ikke have flere penge stående i din daglige bank, end du har brug for til din månedlige likviditet. Dermed begrænser du omkostninger til negativ rente, som er blevet almindeligt vilkår i de fleste banker.

Investering med mellemlang og lang horisont

Når du har sat midler af til reserve, kan resten af pengene investeres alt efter din risikolyst og tidshorisont. Det kan være i virksomhedsobligationer og/eller aktier med stor spredning, det vil sige i indeksfonde med lave omkostninger, ETF’ere og lignede.

Du bør gå efter et afkast tæt på markedsafkastet og med så lave administrationsomkostninger som muligt. Står du fast på denne strategi og er tålmodig, kan du forvente et positivt langsigtet afkast efter skat og inflation.

Læg mærke til, at det drejer sig om investering – ikke spekulation. Det vil sige køb, behold og rebalancér.

Yderligere opsparing fordeles som udgangspunkt forholdsmæssigt blandt de fonde, du har valgt til at begynde med, og ved salg sælges der ud af de fonde, der er steget mest/faldet mindst. Sælg kun, hvis du skal have penge til forbrug eller foretage andre større investeringer som bil, bolig eller andet.

Du skal tilpasse din investeringshorisont løbende – men du bør ikke skele til, om markedet er højt eller lavt. Det er umuligt at time markedet – selv eksperter tager fejl halvdelen af gangene.

3 tips til et godt afkast på din investering

Invester frie midler i forhold til din øvrige formue

Opsparing af frie midler skal spille sammen med din øvrige opsparing og gæld. Det vil sige, at din opsparing i frie midler skal optimeres i forhold til din pensionsopsparing og din gæld/formue i boligen.

Det er et kompliceret samspil, som kræver individuel rådgivning og fastlæggelse af en langsigtet plan. Det er den eneste måde at sikre, at du tager de rigtige valg, både når du sparer op, og når du som pensionist skal til at bruge pengene – vel at mærke på den skattemæssigt mest optimale måde og med færrest mulige omkostninger.

Hør hvordan uafhængig økonomisk rådgivning hjælper dig til et godt afkast.

Relaterede Nyheder