fbpx
4 danske klimaaktier til porteføljen

4 danske klimaaktier til porteføljen

Vil du investere i virksomheder, som på lang sigt har fordel af den grønne omstilling? Vi har fundet 4 selskaber til dig, der kan få bæredygtig medvind.

Flere investerer i klimaaktier

Flere og flere af vores investeringskunder i Finanshuset ønsker at investere dele af deres formue i klimaaktier. Det vil sige i aktier, der især virker til fordel for den grønne omstilling, hvor der er fokus på nedbringelse af Co2-udledning og bæredygtighed.

Vi har derfor fundet 4 store danske aktier til dig, som på hver sin måde gennem deres produkter er med til globalt at modvirke de negative klimaforandringer, videnskaben i øjeblikket dokumenterer.

Aktieinvestering bør altid være langsigtet

Investering i aktier bør altid være langsigtede, hvilket betyder, at Finanshuset anbefaler en investeringshorisont på mindst 7 år og gerne endnu længere. Derudover bør du have en aktieportefølje med stor spredning på mange typer af aktier og andre aktiver.

Med andre ord, vælger du at supplere din portefølje med en eller flere af disse aktier, lad dem da ligge stille og roligt i din portefølje, så vil de med stor sandsynlighed kunne levere et tilfredsstillende afkast på langt sigt.

4 danske klimaaktier til din portefølje

Her er 4 danske klimaaktier til din portefølje:

  • Ørsted
  • Vestas
  • Novozymes
  • Rockwool, B

Der kan ganske kort siges om alle 4 aktier, at det er meget store selskaber, large cap, der alle er børsnoterede, og hvor der er en effektiv daglig prisfastsættelse. Det er også selskaber, der løbende analyseres af mange aktieanalytikere, hvorfor du som almindelig investor kan antage, at den aktuelle kurs afspejler de markedets samlede forventninger til aktien i købsøjeblikket.

Ørsted og Vestas

Ørsted og Vestas er begge inden for vindenergi. Vestas producerer og servicerer vindmøller. Ørsted producerer dels elektricitet på kraftværker, der inden 2023 kun vil anvende kulfrit brændsel. Derudover projekterer og bygger Ørsted havvindmølleparker over hele verden. Parkerne sælges ofte efterfølgende med gevinst.

Novozymes

Novozymes baserer hele sin produktion af enzymer på at effektivisere og optimere inden for en række produktgrupper, blandt andre vaskemidler og foderstoffer. Hele Novozymes forretningsgrundlag bygger på bæredygtighed og optimal ressourceanvendelse.

Rockwool

Rockwool producerer isoleringsmaterialer og er blandt de største producenter i verden. Isoleringen bevirker et lavere energiforbrug i bygninger – både ved opvarmning og ved køling.

Skribenten, Søren Verup, ejer aktier i alle fire selskaber.

Klimavenlige investeringer

Relaterede Nyheder