fbpx
Garanti mod tab æder dit afkast

Garanti mod tab æder dit afkast

Ugens FiF. Pensionsselskabets garanti mod tab æder dit afkast. Vil du have lav risiko på din pension findes der andre og bedre muligheder.

Du kan i de fleste pensionsselskaber få en garanti mod tab, så du altid mindst har det beløb, du har indbetalt til ordningen. Men en sådan garanti kan være alt for dyr til, at det giver mening for dig

Det kan tilmed være svært at gennemskue konsekvenserne af at tage imod garantien. Du betaler måske en mindre direkte omkostning, men samtidig sænker pensionsselskabet risikoen på dine investeringer. Det sænker dit forventede afkast yderligere i forhold til den risikoprofil, du har valgt

Derfor kan du med fordel fravælge tabsgarantien og i stedet vælge en lavere risikoprofil, hvis du ønsker lav risiko. Husk dog at dit forventede afkast hænger nært sammen med din risikoprofil.

Vælger du lav risiko, bliver en stor del af din pensionsopsparing investeret i obligationer med en rente på omkring 0 %. Vælger du derimod høj risiko, bliver en stor del af dine pensionspenge investeret i aktier, hvor du med en lang horisont på 7 år eller mere kan forvente et gennemsnitligt årligt afkast på 5-7 %.

Spørgsmålet er om du behøver en garanti.

Er risikoen på din pensionsopsparing høj nok?

Relaterede Nyheder