fbpx

Skal du indbetale mere til pension?

Ugens FiF. Trods reformer af pensionsreglerne løser er der stadig problemer med modregning. Se om du skal indbetale til en pensionsordning.

I 2018 blev der vedtaget nye skatte- og pensionsregler, der skulle gøre det mere attraktivt at spare op i pension. Det gjorde det bare ikke for de fleste.

Samspilsproblemet

Er din indkomsten under grænsen for topskat (ca. 545.000 kr.) risikerer du, at dine indbetalinger øger din samlede beskatning, når pengene skal udbetales.

Det skyldes modregning i sociale ydelser, hovedsageligt folkepensionens pensionstillæg – det kaldes også ”samspilsproblemet”. Samspilsproblemet svarer til en ekstra skat på ca. 20 % af dine løbende pensionsudbetalinger (fra ratepension og livsvarig livrente). Aldersopsparing giver dog ikke modregning.

De nye regler gør modregningsproblemet mindre ved at give dig et lidt større fradrag for indbetaling til pension i optjeningsperioden og øge det såkaldte beskæftigelsesbidrag.

Indbetaler du som lønmodtager (din arbejdsgiver indbetaler også) 15.000 kr. sparer det dig i alt for ca. 1800 kr. om året, hvis der er mere end 15 år til du går på pension. Er der mindre end 15 år til, er besparelsen ca. 2500 kr.

Pas på modregning i pension

Skal du indbetale mere på pensionsordningen?

De nye regler gør stort set ingen forskel for, om du har fordel af at indbetale til pension. Var det en fordel indtil nu, er det det også fremover.

De, der har fordel af at indbetale på en pensionsordning er:

  • Enlige, hvis løbende indtægt på folkepensionstidspunktet bliver under 71.000 kr. udover folkepensionen (der kan være andre overvejelser, der påvirker beslutningen).
  • Samlevende og gifte, hvis indtægt er under 143.000 kr. på folkepensionstidspunktet (der kan være andre overvejelser der påvirker beslutningen).
  • Enlige, hvis indtægter overstiger 196.000 kr. på folkepensionstidspunktet og som ikke kan få pensionstillæg alligevel, men er under grænsen for topskat.
  • Samlevende og gifte, hvis indtægter overstiger 294.000 kr. på folkepensionstidspunktet, og som ikke kan modtage pensionstillæg alligevel men er under grænsen for topskat.

Alle øvrige, som er det store flertal, har samlet set ingen fordel af yderligere pensionsindbetaling ved reformen. De vil fortsat tabe penge på pensionsindbetaling.

Reformen har lettet skatten en lille smule, men der er et stykke vej til det andet politiske ønske, en forenkling af pensionssystemet.

Tal og beløbsgrænser i denne artikel er fra 2018.

2 alternativer til opsparing i en pensionsordning

Relaterede Nyheder