Uge 50 - 2014 

Pas på modregning i pension

Modregning i pension. Pensionsopsparing er godt – mere pensionsopsparing er endnu bedre. Det synes pensionsselskaberne i hvert fald. Men hvad er bedst for dig?

En af de ting, der kan gøre det til en meget dårlig forretning for dig at indbetale til pension er modregning i Folkepensionens pensionstillæg.

Det er ikke altid at pensionsselskaberne er helt fair i deres beskrivelse af disse forhold. Fx prøver SEB Pension på deres hjemmeside at give et indtryk, at der er usikkerhed om reglerne.

Årsagen er, at ingen kan spå om fremtiden, og slet ikke reglerne for modregning.

”Der er stor diskussion af rimeligheden i de aktuelle regler, og det er sandsynligt, at de nuværende regler ændrer sig i løbet af få år. Desuden kan du blive skilt, eller du kan have en væsentligt anderledes indkomst om 5-10 år, og så ændrer dit udgangspunkt for opsparing sig totalt,” siger afdelingsdirektør i SEB Pension Frank Pedersen.

Du kan ikke vide om politikerne vælger at ændre reglerne for modregning i pension i fremtiden. På den anden side er der heller ingen særlig grund til at tro, at reglerne faktisk bliver ændret. Derfor må det være rimeligt at gå ud fra de nuværende regler, når du planlægger.

Undgå modregning i efterløn og pensionstillæg

Så meget betyder modregning i pension for en økonomi

For at give et indtryk af, hvor meget det kan betyde for din økonomi at undgå modregning i Folkepensionens tillægspension, kan se på dette lille regneeksempel.

Lotte er 54 år, single, og tjener 30.000 kr. om måneden. Hendes arbejdsgiver indbetaler 10 % af lønnen på en ratepension, og hun indbetaler selv 5 %. Hun har sparet ca. 800.000 kr. op til pension.

Lotte vil gerne spare ca. 3.000 kr. mere op om måneden. Hun har tænkt sig at gå på efterløn ved 64 år.

For at se hvad modregning betyder for Lotte, kan vi opstille to scenarier, hvor hun sparer 36.000 kr. ekstra op om året i henholdsvis pension og i frie midler (midler der ikke er bundet i pension eller på anden vis). Vi forudsætter, at hun investerer i samme værdipairer i begge scenarier og får samme afkast på 3,54 % om året før skat.

Resultatet af sammenligningen er, at hun får et tab på 203.000 kr. eller 20.300 pr. år kr. hvis hun indbetaler på en pensionsordning frem for i frie midler.

Årsagen er, at den ekstra pensionsindbetaling vil øge modregningen i både efterløn og i folkepension svarende til en ekstra skat på ca. 25 %. Det bliver kun delvist opvejet af, at pensionsafkastet er lavere beskattet end afkastet af frie midler.

Det har altså rigtig stor betydning, om du tager højde for modregning, når du sparer op til pension.

Skal du spare mere op i pension?