fbpx

Vælg den rigtige pensionsopsparing

Pensioner er ”big Business” for banker og pensionsselskaber. Men indbetaling til en pensionsordning er langt fra altid en fordel for dig.

Mange slags pension gør det svært

Du kan indbetale til 3 forskellige typer pensionsordning: ratepension, livrente og aldersopsparing. Herudover har de fleste ret til folkepension, ligesom mange har sparet op i ATP. Nogle har stadig kapitalpensioner, indekskontrakter eller LD-opsparing. Nogle få har desuden tjenestemandspension.

Det kan derfor være meget besværligt at få et overblik over, hvad du har som pensionist. Her kan du med fordel benytte www.pensionsinfo.dk, hvor du kan se, hvor meget du kan forvente at få udbetalt, med de indbetalinger du har nu.

Dyrt at være ligeglad med pensionsopsparingen

De fleste danskere opsparer i pensionsordninger gennem deres arbejdsgiver. Det kan typisk være tvungne og/eller frivillige ordninger, der sikrer indbetaling til en blanding af ratepension, livrente og aldersopsparing med en livsforsikring for tab af erhvervsevne og død samt kritisk sygdom.

De fleste lønmodtagere er ikke særligt interesseret i deres pensionsordninger. Det er der to grunde til: dels fordi der er så lang tid til pengene skal bruges, og dels fordi det er relativt besværligt at forstå de forskellige pensioner. Erfaringen viser dog at interessen stiger voldsomt, når pensionsalderen nærmer sig.

Denne indstilling kan dog blive dyr for dig, og bankerne og pensionsselskaberne lever godt af, at så mange er ligeglade med deres pensioner. Det betyder på den anden side, at mange danskere kan få mere ud af deres penge at spare op andre steder end i pensionsordninger. Men hvornår kan du være sikker på, at det en fordel for dig at spare op i en pensionsordning.

3 trin til den bedste pensionsordning

Ratepensioner

Hvis du betaler topskat nu og ligger i bundskatten på pensionstidspunktet, så vil du spare 15% af alle indbetalinger i indkomstskat. Der er derfor den vigtigste del at udnytte i dine pensionsordninger. Men læg mærke til, at hvis du IKKE har topskat (under bruttoløn 558t kr. om året i 2019), så er der INGEN besparelse i indkomstskatten.

Du vil dog have en meget lav afkastskat på 15,3% i ordningen, så den vil fortsat hjælpe dig. Du skal dog altid have overblik over, om du bliver modregnet i din folkepensions pensionstillæg på pensionstidspunktet. Bliver du det, så taber du faktisk på hver indbetaling du har, hvis du ikke har topskat. Mange med tvungne pensioner er faktisk i denne situation.

Endvidere skal du vide, at afkastskatten vil være lavere på eksempelvis fast ejendom (boligen/sommerhuset). Det er derfor ikke alle uden topskat som skal etablere og indbetale til en pensionsordning som ratepension.

Livrente

Fradrag og afkastskat er de samme for en livrente som for en ratepension. Men hvor du i en ratepension maksimalt kan indbetale 55.900 kr. om året (2019 sats), så er fradraget i den personlige indkomst for indbetalingen til livrente ubegrænset, hvis livrenten vel at mærke er livsvarig og indbetalingen kan indeholdes i din løn.

Livrente er at sammenligne med et væddemål om, hvor lang tid du lever. Regn med at du skal leve en del længere end gennemsnittet for at en livrente bliver en god forretning for dig. Sparet topskat og ingen modregning er derfor mere vigtig i regnestykkerne, men ellers er overvejelserne de samme i livrenten som i ratepensionen. Du bør dog næsten altid indbetale til ratepensionen, før du indbetaler til en livrente.

Få mere ud af din pensionsopsparing

Aldersopsparing

Du har ikke fradrag for indbetalinger til en aldersopsparing. Til gengæld betaler du heller ikke skat af udbetalinger, og der er ingen risiko for modregning i folkepensionens pensionstillæg. Du kan dog kun indbetale 5200 kr. om året frem til 5 år før folkepensionstidspunktet. Herefter kan du indbetale 48000 kr. om året frem til udbetaling af dine løbende pensioner (2019-satser).

Fordelen ved aldersopsparingen er alene den lave afkastbeskatning. Betaler du ikke topskat er det dog ofte den bedste ordning. Det er bare ikke nok at kun spare op i en aldersopsparing.

Aldersopsparing – pension uden fradrag og skat

3 tommelfingerregler for din pensionsopsparing

  1. Betaler du topskat kan du med fordel indbetale til ratepensioner og livsvarige livrenter, så længe udbetalingerne ikke bliver så store, at du skal betale topskat som pensionist.
  2. Pas på omkostningerne – tjek især omkostningerne på puljeordninger i banker, men ordninger i pensionsselskaber kan også have omkostninger på 2-4 %. Du bør betale mindre end 0,5 % i omkostninger om året.
  3. Betaler du ikke topskat i dag, skal du ikke indbetale til ratepensioner og livsvarige livrenter, hvis udbetalinger bliver modregnet i offentlige pensionsydelser.

Du kan altid indbetale på en aldersopsparing, men sørg for at afdrage eventuel bankgæld, og at du har tilstrækkelige fast ejendom i formuen. Ejerboligen er den vigtigste del af pensionsopsparingen for de fleste, og her er skatten på afkast næsten altid 0 %.

Modregning er stadig et stort problem

Relaterede Nyheder