Uge 46 - 2019 

Bliv skatteklar til 2020

Torsdag den 21. november er din forskudsopgørelse for 2020 klar på skat.dk. Læs hvordan du gør dig skatteklar til næste år.

Når du vågner på torsdag, den 21. november, kan du se og rette i din forskudsopgørelse for 2020. Her er det vigtigt at forstå, at forskudsopgørelsen er et budget over dine forventede indtægter og fradragsberettigede udgifter. Jo mere præcist du rammer, desto mindre restskat, skal du enten betale eller have retur i marts 2021.

For pensionister, der modtager enten folkepension eller førtidspension, er det særlig vigtigt at ramme nogenlunde præcist, da de skattepligtige indtægter bliver brugt til at beregne både tillægget til folkepensionen og førtidspensionens størrelse. Der sker dog en endelig efterregulering i 2021.

13 ting du skal tjekke i forskudsopgørelsen

Skat har lagt et niveau for dine forventede indkomster og fradrag i 2020 dels baseret på dine skatteforhold i 2018, dels for andre tilgængelige aktuelle indkomstoplysninger. Der kan jo ske mange ændringer på to år, så grib dit NemID-kort eller app, log ind på www.skat.dk og tjek og ret eventuelt følgende oplysninger:

 1. Løn, honorarer og pensioner for det kommende år. Er din løn eller pensioner steget eller faldet?
 2. Begynder eller stopper udbetalinger af løn, SU, pensioner, dagpenge eller lignende?
 3. Har du skiftet arbejdssted, skal du måske rette dit kørselsfradrag
 4. Renten er faldet. Har du omlagt lån, indfriet eller forøget din gæld?
 5. Får du ekstra renteindtægter fra indskud på højrentekonti eller obligationsfonde mm.?
 6. Har du købt eller solgt bolig eller fritidshus?
 7. Har du startet eller stoppet egen virksomhed?
 8. Forventede aktieudbytter i 2020 – skal opgøres før aconto udbytteskat
 9. Forventede realiserede gevinster på salg af aktier og aktiebaserede fonde
 10. Er du blevet gift eller skilt?
 11. Ændring i betaling af børnebidrag og underholdsbidrag
 12. Ændrer du indbetalingen til privat ratepension eller livrente?
 13. Har du ydet eller modtaget private lån, skal renteindtægter og -udgifter beregnes

Husk, at du skal skrive tallene for hele 2020 ind i de felter, du retter.

Så meget koster restskat

De seneste satser er for restskat for 2018. Skal du have penge tilbage i skat, får du ingen rente af dine penge. Betaler du restskatten inden d. 1. juli er renten 2,2 % regnet fra 1. januar til betalingsdagen. Betaler du efter d. 1. juli er procenttillægget 4,2 % – også hvis restskatten indregnes i forskudsskatten for det efterfølgende skatteår.

Om trækprocent og skattekortfradrag

Skat beregner en trækprocent og et skattekortfradrag på baggrund af din forskudsopgørelse. Det er en kringlet beregning, hvor både summen af bundskatten plus skatteprocenterne for kommune og kirke lægges sammen plus en forholdsmæssig beregning af eventuel topskat i forhold til den samlede personlige indkomst plus evt. positiv kapitalindkomst.

Herefter beregnes skattekortsfradraget, der tager udgangspunkt i A-indkomsten og den beregnede trækprocent, hvor målet er at ramme niveauet for den samlede beregnede forskudsskat, som en kombination af trækprocenten og skattekortfradraget.

 Læs evt. mere på Skatteministeriets side Forskud 2019 – trækprocenten og skattekortfradraget

Vigtigere at forskudsregistrere præcist ved topskat

Du behøver ikke at forstå beregningen af trækprocenten, men det er vigtigt at vide, at din trækprocent ikke er din marginalskat.

Der gælder det overordnede generelle forhold, at hvis din personlige indkomst ligger under topskattegrænsen, der i 2020 er på cirka 577.000 kr. før AM-Bidrag, og du får en højere indkomst end forskudsregistreret, men stadig ligger under topskattegrænsen, så udløser denne lønstigning ikke ret meget restskat, så længe trækprocenten nogenlunde lig med eller højere end cirka 36 % for en gennemsnitskommune.

Men hvis du ligger på eller over topskattegrænsen og din indkomst viser sig at blive endnu højere end, hvad du har forskudsregistreret, så vil det udløse en restskat, da marginalskatten for topskatteydere jo er cirka 51 % og din trækprocent som hovedregel vil være lavere.

Derfor er det vigtigere at ramme præcist med indkomsten i sin forskudsopgørelse hvis du betaler topskat end hvis du kun betaler bundskat – hvis du altså ønsker en nogenlunde præcis skat.

Undgå restskat ved at indbetale til pension

nov 14th, 2019 |