fbpx
Konvertere realkreditlån – overvej afdragsfrihed

Konvertere realkreditlån – overvej afdragsfrihed

Skal du konvertere realkreditlån så overvej om tiden er kommet til at stoppe for yderligere afdrag og spare op på en anden og mere givtig måde.

Men den rigtige beslutning om omlægningen er mere kompliceret end som så. For det første skal du nøje overveje, om du skal skifte væk fra fast rente og over til variabel rente. Men det vigtigste valg for din fremtidige privatøkonomi kan meget vel være, om du skal fortsætte med at afdrage til fordel for en anden type opsparing i værdipapirer.

Fordele og ulemper ved fast rente

Skift fra fast til variabel rente indebærer nogle grundlæggende overvejelser. Fordelen ved fast rente er den forudsigelige ydelse, som kun kan ændre sig, hvis realkreditselskabet ændrer bidraget (realkreditselskabets indtjening). Den anden store fordel er den delvise friværdisikring, der ligger i, at hvis renten stiger, så falder værdien af restgælden, og da rentestigning som hovedregel betyder lavere huspriser, så får boligejeren dermed en delvis sikring af sin friværdi.

Ulemperne ved fast rente er, at renten er højere end ved variabel rente, den højere udgift er betalingen for ovennævnte fordele. Men den største ulempe er, at det kun er muligt at få afdragsfrihed i op til 10 år. Ønsker du forsat afdragsfrihed efter de 10 år skal lånet omlægges, hvilket betyder refinansiering ved et fremtidigt ukendt renteniveau. Det er en markant usikkerhed.

Fordele og ulemper ved variabel rente

Fordelen ved variabel rente er, at den, alt andet lige, vil være lavere end den faste rente. Det er den rabat, der gives for usikkerheden ved, at ydelsen vil svinge fra rentetilpasningsperiode til rentetilpasningsperiode.

Men har du en friværdi i din bolig på 40 % eller mere, en god stabil økonomi med pænt opsparingsoverskud måned efter måned og psykisk parathed til at kunne håndtere renteusikkerheden, så er variabel rente et muligt godt valg.

Vælg den rente der passer til din økonomi

30 års afdragsfrihed

Men den største fordel er, at realkreditselskaberne tilbyder lån med 30 års afdragsfrihed, hvis gælden holder sig under 60 % af belåningsværdien af din bolig. Det betyder, at du ikke behøver at refinansiere dit lån efter 10 år med de udgifter, det medfører. Til gengæld skal du leve med renteusikkerheden, den kan dog låses i typisk 3 eller 5 år ad gangen.

Fordele ved afdragsfrihed

Vælger du variabel rente og 30 års afdragsfrihed, bør du lægge en solid langsigtet opsparingsplan, hvor du konsekvent opsparer en god andel af dels det sparede afdrag, dels den sparede renteudgift langsigtet og konsekvent i værdipapirer.

Dermed kan du over en investeringshorisont på 7 år eller mere med stor sandsynlighed opnå et afkast, der er større end renterne på dit lån. Resultater er, at du øger din langsigtede formue.

10 bedste råd om konvertering af realkreditlån – Finanshuset Fredensborg

Boligformuen på arbejde

Tænk på din bolig som en formue/opsparing, der bør indgå som et helt essentielt aktiv i sammensætningen af din totale gæld og formue. Er din friværdi større end 40 %, og har du en moden, stabil og rigelig privatøkonomi samt en risikolyst, der kan bære de udsving aktiv gælds- og investeringspleje medfører, kan du lægge et godt og langsigtet grundlag for en stærk og positiv formueudvikling. Men det kræver, at du undervejs både kan håndtere renteudsvingene og udsvingene på kurser på dine værdipapirer uden, at din økonomi bliver truet, eller at du går i panik.

Kunne det være en vej til at øge din formue, så er beslutningen og den praktiske udførsel dog ikke nødvendigvis så enkel, som det lyder. Det kræver en korrekt analyse af hele privatøkonomien: Formue, gæld og indkomst i samspil med pensionsopsparingen.

Det rigtige realkreditlån for dig – Finanshuset Fredensborg

Få gennemgået din økonomi

Finanshuset er specialister i at vurderer din privatøkonomis styrke, finde individuelle løsninger og lægge en opsparings- og investeringsplan, som du med et minimum af omkostninger selv kan holde ved lige år efter år.

Læs om vores Rådgivning om boliglån – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder