fbpx

Beløbsgrænser for dødsboer

Skal du tage beslutninger om et dødsbo, er det vigtigt at være opmærksom på nogle beløbsgrænser.

Skattepligt

Et dødsbo er skattefrit, hvis dødsboets nettoformue opgjort pr. skæringsdagen i 2019 ikke overstiger 2.901.400 kr., og bruttoaktiverne pr. skæringsdagen ikke overstiger 2.901.400 kr.

Fast ejendom, som kan sælges skattefrit efter den såkaldte parcelhusregel (uden avancebeskatning), skal ikke medregnes som aktiv ved opgørelsen af bruttoaktiverne. Denne skal derimod medregnes ved opgørelsen af nettobeholdningen.

Beløbsgrænser kan koste dig dyrt

Efterlevende ægtefælles boslod

I boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle, er det vigtigt at være opmærksom på, at ægtefællens boslod ikke skal medtages ved vurderingen af, om boets aktiver og nettoformue overstiger beløbsgrænsen.

Det kan have stor betydning, hvis det medfører, at boets aktiver og nettoformue ikke overstiger 2.901.400 kr., for i det tilfælde er boet ikke skattepligtigt.

Hermed kan det eksempelvis svare sig, at boet sælger aktier, hvor der ellers skal betales skat af avancen.

Sådan sikrer du økonomien med et testamente

Relaterede Nyheder