En ægtepagt er ikke kun til særeje

De fleste forbinder en ægtepagt med et ønske om særeje i ægteskabet, før man gifter sig. Men en ægtepagt er ikke kun til særeje. En ægtepagt kan fx sikre ægtefællerne en mere ligelig fordeling af pensionsordningerne ved skilsmisse.

Pensionsordninger er ikke længere fælles

En ny lov betyder, at hver ægtefælle nu kan tage sine egne pensionsordninger med sig i tilfælde af skilsmisse, hvis ordningerne kan kaldes ”rimelige”. Og hvad er så ”rimelige”? Det har en dom netop afgjort. Men først et kig på de to ægtefæller i sagen.

Manden havde sparet ca. 1,25 mio. kr. op på sin tjenestemandspension, 280.000 kr. på en kapitalpension oprettet i banken og 186.000 kr. på en ratepension via arbejdspladsen. Kvinden havde som følge af barselsperioder arbejdet på nedsat tid, og hun havde derfor kun ca. 100.000 kr. på sin pensionsopsparing.

Har du betalt for meget skat af din arv?

(Næsten) ingen penge til ægtefællen

Retten kom frem til, at det kun var kapitalpensionen på 280.000 kr., der skulle deles mellem de to. Dermed fik kvinden pensionsordninger for 240.000 kr. i alt, mens manden kunne beholde pensionsordninger for 1.551.000 kr.

Det er derfor en god idé at oprette en ægtepagt, hvis man vil sikre en ligelig fordeling af pensionsordningerne i tilfælde af skilsmisse. Har du spørgsmål omægtepagt er du velkommen til at kontakte chefjurist Jan Juul Jørgensen,som også kan hjælpe med andre juridiske opgaver. Kunder i Finanshuset i Fredensborg kan få en gratis gennemgang af juridiske dokumenter og en snak med juristen i forbindelse med et rådgivningsmøde.

Se hvordan vi hjælper dig med juridisk rådgivning.

Relaterede Nyheder