En ægtepagt sikrer fordelingen af formuen

Ugens FiF. Knap halvdelen af alle ægteskaber ender i en skilsmisse. Alligevel er det de færreste, der sikrer sig med en ægtepagt.

19.435 gange endte et ægteskab i 2014 med at gå i stykker, hvilket er det højeste antal nogensinde på et enkelt år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Tallene afslører, at det især er de yngre brudepar, der ender med at gå fra hinanden. 400 af parrene blev skilt inden for det første år efter brylluppet, mens kurven topper med over 1.200 skilsmisser efter seks års ægteskab. Tal fra 2012 viser, at mere end 46 procent af de par, der gifter sig, med tiden går fra hinanden.

Det er dyrt at blive skilt

Formuefællesskab som udgangspunkt

Udgangspunktet i et ægteskab i Danmark er, at parret indgår et formuefællesskab. Det betyder, at ægtefællerne i tilfælde af en skilsmisse deler formuen ligeligt mellem sig. Det kan være uhensigtsmæssigt, hvis den ene part har en væsentligt større formue med ind i ægteskabet, og ægteskabet bliver opløst efter kort tid. Er der ikke lavet ægtepagt, skal den samlede formue gøres op (minus pensioner) og deles ligeligt mellem parterne.

En ægtepagt er ikke kun til særeje

En ægtepagt opretholder formuefordelingen

Ønsker parret ikke at fordele formuen ligeligt i tilfælde af en skilsmisse, kan de indgå en ægtepagt, der fx bestemmer, at der skal være særeje, så parterne beholder formue og aktiver, de har bragt med ind i ægteskabet.

En ægtepagt kan omvendt også bruges til at sørge for en ligelig deling af pensioner ved skilsmisse.

I lyset af at hvert andet ægteskab ender med en skilsmisse, er en ægtepagt en god investering for at sikre sig mod uønskede konsekvenser.

Få en juridisk vurdering, om du bør sikre økonomien

Relaterede Nyheder