Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold

En ny lov samler alle lovregler om ægtefællers økonomiske forhold, navnlig om deling af ægtefællers formue. Dermed bliver reglerne om økonomien i ægteskaber enklere og mere forudsigelige.

Hovedpunkterne i det nye lovforslag er:

  • Reglerne om særeje og andre forhåndsaftaler om formuedeling bliver udbygget. Nogle ordninger, som pt ikke har været mulige, eller der har været usikkerhed om, bliver nu mulige. Det gælder fx såkaldt sumdeling, hvor det aftales, at hele en ægtefælles formue skal være særeje, bortset fra et bestemt beløb.
  • Det bliver muligt i en ægtepagt at aftale, i hvilket omfang gæld skal indgå ved deling af formuen.
  • I de nye regler udgår kravet om, at gaver mellem ægtefæller skal ske ved ægtepagt for at være gyldig.

Den nye lov træder i kraft d. 1. januar 2018

Har du spørgsmål om de nye regler, er du velkomment til at kontakte chefjurist, Jan Juul Jørgensen pr mail eller på telefon 78 77 76 08.

En ægtepagt sikrer fordelingen af formuen (2016)

Relaterede Nyheder