fbpx
Pas på når du udlejer ejerboligen

Pas på når du udlejer ejerboligen

Overvejer du at leje lejligheden ud, bør sætte dig grundigt ind i reglerne, ellers risikerer du at få en evighedslejer. Vidtgående beskyttelse af lejerne gør, at du som udlejer risikerer at miste råderetten over din lejlighed.

Mange boligejere udlejer boligen. Hvis du ikke passer på, risikerer du som boligejer ikke at kunne opsige din lejer. Især udlejere af ejerlejligheder skal passe på.


 

Lej ikke forældrekøbslejligheden ud når barnet er flyttet

Det kan være fristende at udleje forældrekøbslejligheden, efter børnene er flyttet ud. Men det er faktisk en rigtig dårlig ide, for du risikerer, at du ikke kan komme af med din lejer igen.

Ifølge Bolius, Boligejernes Videnscenter bør du helt holde dig fra at udleje forældrekøbslejligheder, når børnene er flyttet ud. Det skyldes at forældrene ikke har boet i lejligheden selv..

Pas på udlejning af forældrekøb | Bolius – Forældrekøb af lejlighed

 

En god grund til at gøre lejemålet tidsbegrænset

Reglerne lægger vægt på, at udlejer skal have en rigtig god grund til at gøre lejemålet tidsbestemt.

Selvom du skriver i lejekontrakten, at lejemålet er begrænset til fx to år, risikerer du at lejemålet ender med at blive uopsigeligt. Boligretten kan nemlig underkende tidsbegrænsningen, hvis den ikke finder at udlejer har en tilstrækkelig god grund til at gøre lejemålet tidsbegrænset.

En gyldig grund kan fx være, at du skal udstationeres i udlandet, eller at du ikke kan sælge lejligheden uden store tab. I det sidste tilfælde skal du dokumentere, at du har forsøgt at sælge boligen fx gennem en ejendomsmægler.

 

Vidtgående beskyttelse af lejer

Lejeloven går langt for at beskytte lejerne, men det kan skabe problemer for udlejer.

Ifølge lejeloven må du kun opsige et lejemål i en ejerlejlighed, hvis du selv har boet i lejligheden tidligere og selv ønsker at flytte ind igen, eller hvis lejemålet er indgået før 1. juli 1986.

Når det drejer sig om et hus, er der ikke samme krav om selv at have boet i lejemålet.

Og lader du fx lejeren blive boende i mere end en måned efter den lejeperiode, I har aftalt, uden at opfordre lejer til at flytte, så får lejer ret til blive boende så længe han vil.

Artiklen gennemhuller også myten om en to års-frist, hvor det er muligt at leje ud uden at lejer bliver uopsigelig. En sådan regel findes ikke ifølge artiklen.

 

Sådan sikrer du dig i lejekontrakten

For at sikre dig så godt som muligt mod, at et midlertidigt lejemål ikke bliver uopsigeligt, skal du huske at angive nogle særlige vilkår i lejekontraktens § 11.

 

  • Om det udlejede er ejerlejlighed, ejerbolig eller hus.
  • At der kan ske opsigelse efter lejelovens § 83, stk. a. Her forbeholder du dig ret til at opsige med et års varsel, hvis du selv vil overtage boligen – men kun, hvis du har boet der tidligere.
  • At lejemålet er tidsbegrænset fra den til den dato – og giv altid en begrundelse.

Læs artikel i Bedre Hjem

Læs Bolius’ tema om udlejning af boligen

 

Relaterede Nyheder