Hvor meget fast ejendom bør du eje?

Ugens FiF. Hvor meget fast ejendom bør du eje? ca. 1/3-del af din formue bør vær fast ejendom. Det giver et bedre forhold mellem risiko og afkast i din økonomi.

Hvor stor en del af din nettoformue, bør stå i fast ejendom? Det er et godt spørgsmål, som er særligt vigtigt at få svar på i perioder med lav rente som nu. Du kan nemlig opveje det lavere afkast på obligationer med fordelen ved en lav rente på realkreditlån.

Som tommelfingerregel bør værdien af fast ejendom fratrukket gæld og evt. skat udgøre ca. en tredjedel af din formue, når du går på pension. Det er dog meget individuelt bestemt og afhænger også af hvor stor risiko du ønsker i din økonomi.

Det er godt at have fast ejendom i din privatøkonomi, fordi det giver en bedre spredning af risiko i din formue. Fast ejendom er med andre ord en måde at optimere risiko/afkast-forholdet i din økonomi.

Dertil kommer, at fast ejendom på trods af ejendomsskat og ejendomsværdiskat er skattebegunstiget. Det skyldes parcelhusreglen og sommerhusreglen, der gør avancen på salg af fast ejendom skattefri i de fleste tilfælde.

Realkreditlån: Sådan udnytter du den lave rente

Relaterede Nyheder