fbpx
Investér skattefrit i fast ejendom

Investér skattefrit i fast ejendom

Tre regler du skal kende, når du investerer skattefrit i fast ejendom. Få styr på parcelhusreglen, sommerhusreglen og regler for helårsbolig som sommerbolig.

Som alternativ til investering i obligationer og aktier har mange rettet blikket mod køb af fast ejendom for eksempel i form af sommerhus. Fordelen er, at avancen er skattefri, når visse kriterier er opfyldt. Dog skal du løbende betale ejendomsskat og ejendomsværdiskat.

Faktisk er hovedreglen, at al fortjeneste på salg af fast ejendom er skattepligtig, medmindre, at huset eller sommerhuset er undtaget i henhold parcelshusreglen eller sommerhusreglen.

Parcelhusreglen

Reglen omfatter salg af en ejers helt private bolig, dvs. enfamilieshuse, tofamilieshuse og ejerlejligheder. Det er som udgangspunkt ikke tanken, at avance ved salg af en families helt private bolig skal resultere i beskatning.

Det er tilstrækkeligt, at boligen alene har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af ejertiden. Der skal dog have været tale om reel beboelse – dvs. ejeren eller dennes familie skal være flyttet ind i boligen med henblik på varig beboelse. Det betyder også, at hvis en bolig efter at have tjent som bolig for ejeren og dennes husstand senere udlejes og derefter sælges, så er avancen skattefri.

Efter ”parcelhusreglen” kan en person sælge egen bolig, uden at det medfører beskatning af en fortjeneste, når et af følgende objektive kriterier er opfyldt:

  • Ejendommens samlede areal overstiger ikke 1.400 m2
  • Det er ifølge myndighederne ikke er muligt at udstykke til særskilt bebyggelse fra grunden, eller
  • at udstykning ifølge en erklæring fra Skat vil medføre en væsentlig værdiforringelse af restarealet af grunden eller den bestående ejendom.

Gode råd for ejendomme med grundareal over 1.400 m2:

  1. Overvej, om der skal gennemføres en udstykning forud for et salg, så ejendommen opdeles i et parcelhus med en grund på maksimalt 1.400 m2 og en grund på det resterende areal.
  2. Efterfølgende kan parcelhuset sælges skattefrit – når bare du har boet i ejendommen efter frastykningen af grunden (approbationsdatoen).
  3. Salg af det resterende/frastykkede areal vil være skattepligtigt.

Fast ejendom er et alternativ til aktier

Sommerhusreglen

Ligesom parcelhusreglen, der gælder for familieboligen, bestemmer sommerhusregelen, hvornår dit private sommerhus kan sælges uden beskatning.

Der gælder de samme arealbetingelser, som for parcelhuse – altså kan salg af et sommerhus være skattefrit, dersom ejendommens areal ikke overstiger 1.400 m2, og sommerhuset har været anvendt til private formål af ejeren eller dennes husstand.

Overstiger arealet 1.400 m2, kan der alene undgås beskatning ved salg, hvis:

  • Der kan opnås en erklæring om, at der ikke kan opnås tilladelse til udstykning til særskilt bebyggelse, eller
  • der i den forbindelse kan indhentes erklæring fra vurderingsmyndighederne om, at en udstykning vil forringe den samlede værdi af ejendommen væsentligt.

De to undtagelser bringes i praksis ofte i anvendelse, da mange sommerhusgrunde har en vis størrelse. Det er i øvrigt tilladt at eje to sommerhuse, leje dem delvist ud og senere sælge dem skattefrit, hvis sommerhusreglen er opfyldt og begge sommerhuse har været benytte til private formål.

Avance ved salg af en ubebygget sommerhusgrund er skattepligtig.

Skal du investere i et sommerhus?

Helårsbolig anskaffet som sommerbolig

Avance ved afståelse af en helårsbolig anskaffet som sommerbolig kan ske skattefrit efter sommerhusreglen, når følgende to forhold alle er opfyldt:

  • Helårsboligen er uden bopælspligt og anskaffet med henblik på anvendelse som fritidsbolig, og
  • ejendommen udelukkende er anvendt som fritidsbolig i ejertiden.

Det dit ansvar som ejer at dokumentere eller sandsynliggøre, at forudsætningerne er opfyldt.

Vi har i Finanshuset i Fredensborg set tilfælde, hvor privatpersoner har købt nyopførte ejerlejligheder (uden bopælspligt) og benytte disse som storbys fritidsbolig, hvor avancen ved et senere salg ikke har udløst beskatning.

Få tryghed om boligkøbet

Relaterede Nyheder