fbpx
Har du brug for a-kasse og lønsikring?

Har du brug for a-kasse og lønsikring?

Lønsikring er normalt en ekstra forsikring oven i dagpengene fra a-kassen. Men hvor stærk skal din økonomi være, for at du helt kan undvære a-kasse og lønsikring?

Du tegner forsikringer for at give dig en økonomisk beskyttelse mod pludselige hændelser, der truer dit livsgrundlag. De fleste kan være enige om, at brandforsikringer er helt nødvendige, mens forsikringer mod elektronikfejl på en nyindkøbt opvaskemaskine til 2.500 kr. er penge ud af vinduet.

A-kasse og lønsikring

Arbejdsløshed, er meget alvorligt for langt de fleste. Udover tab af indkomst i en periode kan det også ryste selvtilliden og gøre det endnu sværere hurtigt at få et nyt arbejde.

De fleste sikrer sig mod arbejdsløshed ved at være medlem af en a-kasse. Som forsikret kan du som ledig få dagpenge på 18.866 kr. (2019) om måneden i op til 2 år. Selvom det ikke kan måle sig med en almindelig løn, er det dog en indkomst, der kan fjerne den værste økonomiske uro på kort sigt.

Som supplement til dagpengene, kan du i de fleste a-kasser tegne en såkaldt lønsikring. En lønsikring giver ret til en ekstra ydelse, hvis du bliver arbejdsløs, og du i øvrigt opfylder en række kriterier. Dermed kan du i en periode sikre dig en samlet indtægt tæt på din tidligere arbejdsindkomst.

Derfor er lønsikring sikkert ikke noget for dig

Kan du undvære a-kasse og lønsikring

Personer i erhverv med meget høj efterspørgsel efter deres kompetencer kan have tilstrækkelig jobsikkerhed til helt at fravælge a-kasse og lønsikring. Det gælder eksempelvis folkeskolelærere, sygeplejersker, revisorer, it-udviklere og lignende.

Kan du trække på en stor formue, indtil du har fundet nyt arbejde, behøver du hverken a-kasse eller lønsikring. Det gælder, ud fra en økonomisk risiko-betragtning, for alle på arbejdsmarkedet uanset jobsikkerhed. Det kræver blot at din formue er så stor og likvid, at du kan klare dig i mindst 2 år uden indkomst.

Her bør du sikre økonomien mod arbejdsløshed

Hvis du derimod ikke har en stor likvid formue på bankkonti og i værdipapirer, og du dermed er afhængig af din indkomst, kan du sikre dig mod arbejdsløshedsrisikoen ved at vælge a-kasse og evt. lønsikring.

Men så snart du har sparet tilstrækkeligt op, bør du vurdere, om du kan undvære i første omgang lønsikringen og senere a-kassen og dermed spare endnu mere op.

Kan du bruge ASE’s nye lønsikring?

I denne uge lancerede den uafhængige a-kasse, ASE, en lønsikring, der kan træde i stedet for a-kassen. Men den kan kun tegnes af personer, som har bestemte uddannelser og jobtyper, hvor det generelt vurderes, at risikoen for arbejdsløshed er lille.

Pointen er netop, at forsikringen er forbeholdt personer, som sandsynligvis hurtigt kommer i job igen.

Set med en logisk tænkende privatøkonoms øjne, har disse personer hverken behov for en a-kasse eller en lønsikring. Du bør derfor ikke tegne denne type forsikring eller for den sags skyld være medlem af en a-kasse, hvis du har tilstrækkelig opsparing til at dække tabet af indkomst i den periode, du højst regner med at være uden lønindtægt.

Hvornår skal du sikre økonomien med forsikringer?

Relaterede Nyheder