fbpx
3 råd til dine grønne investeringer

3 råd til dine grønne investeringer

Kom i gang med grøn omstilling af din portefølje. Grønne investeringer giver også risiko og tab. Læs videre og få 3 råd til dine grønne investeringer.

Grøn konkurrence driver omstilling

En grøn investering er normalt et værdipapir, der scorer højt på ESG-indekset, som måler virksomheder i forhold til miljø og klima, socialt engagement og ordentlig ledelse.

Læs mere om ESG og bæredygtig investering her:

Nem og sikker bæredygtig investering – Finanshuset Fredensborg

ESG gør det muligt at sammenligne. hvor grønne virksomheder er i forhold til hinanden. Scorer en virksomhed højt kan den ofte tiltrække flere investorer – også selvom indtjeningen er lavere, end andre virksomheder i branchen med et lavt ESG-indeks. Investorerne – typisk pensionskasser – bryder med deres generelle målsætning om at skabe størst muligt afkast til kunderne.

Når det sker i stort omfang, får grønne virksomheder adgang til mere og billigere kapital end de sorte virksomheder. Det hjælper på bundlinjen for de grønne virksomheder. De kan investere mere frit og minimere udgifterne til gæld og finansiering på kort og lang sigt.

På lang sigt fører det til at virksomhederne søger at udvikle sig ud fra en grøn strategi. Det gør de dels fordi lovgivning og regler i eksempelvis Danmark og EU bevæger sig hurtigt i den retning. Men de gør det også, fordi det kan betale sig at sælge varer, som kunderne efterspørger.

Grøn investering er en attraktiv mulighed – Finanshuset Fredensborg

4 veje til grøn produktion

Der er generelt 4 måder en virksomhed kan gøre sin produktion grøn på en rentabel måde.

1. Effektivt forbrug

  • Mindske spild af energi
  • Omlægge energiform til el eller bæredygtig energiform
  • Optimere logistik og transport
  • Genanvende og reparere materialer og indret design dertil

2. Styrke brand’et med dokumentation af den grønne profil

  • Sikre kundernes opbakning ved løbende dokumentation af resultater, ny teknologi med mere

3. Udvikle cirkulær økonomi med kunder og leverandører

  • Design og processer tilrettelægges så råvarespild minimeres

4. Være på forkant med nye regler fra Danmark og EU

  • Hvis nye regler er på vej, undgå stop i produktionen eller tab af kunder ved at indføre reglerne tidligt

Disse 4 elementer indgår i de fleste virksomheders grønne værktøjskasse, og det fremgår ofte af regnskaberne og bliver kommunikeret på generalforsamlingen. I det lange løb bliver det farligt for virksomheder i de fleste brancher at sakke bagud i den grønne omstilling.

Image link

Få en grønnere portefølje

Få en grøn investeringsplan med lave omkostninger
og en risiko, der passer til dig

Grønne investeringer har også risiko og tab

OMX C25-index, august 2017- august 2022. Kilde: Nasdaq

Dow Jones Sustainable World Index (EUR) august 2017 – august 2022. © 2022 S&P Dow Jones Indices. All rights reserved.

Sammenligner du udviklingen i et klassisk aktieindeks og et grønt indeks, er det ikke til at sige, hvad der er bedst, men det viser sig, at grønne investeringer svinger lige så meget som andre indeks. Grønne investeringer sikrer dig ikke mod tab. Tværtimod må du regne med at en del grønne selskaber går konkurs, hvis deres teknologi fejler, eller de simpelthen bliver udkonkurreret af andre selskaber.

3 råd til dine grønne investeringer

  1. Det vigtigste er, at du gør plads til grønne investeringer i dine porteføljer, og at du løbende gør dine investeringer grønnere. Du skal gøre det i et passende tempo, og pas på ikke at være naiv og usystematisk i dine beslutninger. Sørg for at have mange forskellige typer aktier i mange selskaber, i mange brancher og i mange lande. Tro ikke for meget på dine evner til at forudsige, hvilke papirer, der klarer sig godt fremover.
  2. Derudover skal du væbne dig med tålmodighed. Den grønne omstilling vil tage mange år, i øjeblikket arbejder de fleste lande med en 2050-plan. Investeringer med den horisont kræver, at du tilpasser dine porteføljer til, hvordan regler, produkter og markeder udvikler sig undervejs.
  3. Endelig bør du hele tiden være opmærksom på din risiko. Det gælder naturligvis altid, uanset, hvad du investerer i, men du må forvente, at teknologierne i grønne selskaber udvikler sig hurtigt de kommende år. Nogle teknologier vil fejle, mens andre bliver succesfulde. Derfor bør du løbende tilpasse dine investeringer.

3 grønne sommerfif til din økonomi – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder