fbpx

Så mange aktier bør du have i din opsparing

Aktier bør være en naturlig del af din opsparing. Vælg din risiko, ved at bestemme andelen af aktier i porteføljen. Så mange aktier bør du have i din opsparing.

Er obligationer sikrere end aktier?

Som uafhængig økonomisk rådgiver møder jeg mange private investorer, der er utrygge ved at investere i aktier, og hvordan de skal gribe det an. De har nemmere ved at forholde sig til obligationer, hvor de kender det løbende afkast, og risikoen er til at overse.

Finanskrisen viste os, at det i virkeligheden er mere kompliceret. Det kan ske, at udstederen af obligationerne ikke kan betale, og så har du tabt hele din investering. Eller ratingen af obligationen kan falde, som det skete med græske statsobligationer, og så falder kursen ofte meget.

Husk omkostninger og kursrisiko når du investerer i obligationer

Så mange aktier skal du have i porteføljen

Det er en god måde at sprede risikoen også at have aktier i din portefølje. Faktisk har de fleste gavn af at have en del af formuen placeret i aktier gennem næsten hele livet. Men hvor mange aktier skal du have i din portefølje?

I skemaet kan du se, hvor stor andel af aktier du sådan nogenlunde bør have i porteføljen i forhold til din risikotolerance og tids horisont. Der er og så andre kriterier som eksempelvis skatteregime, størrelse af formuen og likviditetsbehov. Men risikotolerance og tidshorisont er de kriterier, der er væsentligst for dine valg om porteføljen over tid.

Aktieandel i porteføljen

© 2016 Finanshuset i Fredensborg A/S
Tidshorisont Risikotolerance
Høj Middel
Lav
Lang
(over 10 år)
70-80 % 50-60 % 40-50 %
Mellem
(3-10 år)
50-70 % 40-50 % 20-40 %
Kort
(under 3 år)
30-50 % 20-40 % 0-20 %

Investering i aktier – sådan kommer du i gang

Risikotolerance og tidshorisont

Når du vælger, hvor stor andel aktier, du vil have i din portefølje, er det afgørende, at du ser på alle formuedele under ét. Det går ikke alene at se på pensionen og se bort fra dine frie midler, virksomhed eller anden formue. Din risikotolerance skal vurderes i forhold til din privatøkonomi som et hele. Har du eksempelvis høj risiko på dine indtægter, fast ejendom eller lån, skal risikoen på din pension måske ikke også være høj.

Din risikotolerance er din egen subjektive mening om, hvor meget værdien af din formue må svinge fra år til år i din tidshorisont. Du har ofte brug for at spørge andre til råds, men det er din mening, der bør ligge til grund for de porteføljeforslag, du får fra banken, pensionskassen eller andre rådgivere.

Din tidshorisont er som udgangspunkt, dén dag du skal bruge de penge, du investerer. Skal du eksempelvis bruge 100.000 kr. om 5 år til en jordomrejse, så er tidshorisonten for de 100.000 kr. 5 år. Du kan beregne en gennemsnitlig tidshorisont på din portefølje og bruge den til at finde din aktieandel i skemaet.

Få den rigtige risiko i din portefølje

Pas på omkostningerne når du investerer

Passer den aktieandel, du får anbefalet i tabellen, ikke med din nuværende portefølje, kan det skyldes, at du har andre højrisikopapirer i din portefølje. Det kan være certifikater, valuta, virksomhedsobligationer eller andre strukturerede produkter.

Ejer du den type papirer, bør du tjekke dine omkostninger, da de typisk er relativt dyre at have i porteføljen. Det gælder også, hvis du har investeret i aktivt forvaltede investeringsforeninger.

Undgå unødvendige omkostninger når du investerer

Investering med lille eller stor formue

Erfaringen viser, at du ikke skal være bange for at have aktier i din portefølje, når du blot spreder din investering. Køb mange forskellige aktier, fra forskellige markeder og sektorer. Er din formue forholdsvis lille, bør du investere gennem passivt forvaltede investeringsforeninger. Har du en stor formue, kan du sammensætte en portefølje med direkte investeringer, eventuelt kombineret med ETF’er og investeringsforeninger.

Få mere ud af dine investeringer med uvildig investeringsrådgivning

Relaterede Nyheder