fbpx

Kreditorbeskyttelse af erstatninger

Med kreditorbeskyttelse kan du sikre dig mod, at dine kreditorer gør udlæg i din erstatning.

Du kan kreditorbeskytte penge fra erstatning ved tab af erhvervsevne, erstatning for tab af forsørger. Det samme gælder godtgørelse for svie og smerte, som tilkendes sammen med godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne.

Du beskytter din erstatning ved at oprette en kreditorbeskyttet konto og sørge for at holde erstatningen adskilt fra din øvrige formue. Du må ikke sætte andre midler ind på kontoen, for det gør, at kreditorbeskyttelsen falder bort.

En kreditorbeskyttet konto sikrer, at erstatningen ikke nødvendigvis skal deles med en ægtefælle i forbindelse med en skilsmisse. Modtager du sociale ydelser, sikrer en kreditorbeskyttet konto også mod, at kommunen foretager modregning i den udbetalte erstatning.

Sådan får du kreditorbeskyttelse

Inden erstatningen udbetales, skal du oprette en særskilt konto i dit pengeinstitut fx mærket ”personskadeerstatning” eller lign.  Erstatningen skal indbetales direkte på den særskilte konto. Når du har fået konto- og registreringsnummeret skal du derfor kontakte forsikringsselskabet og anmode om, at pengene indbetales på kontoen.

Her skal du være opmærksom

Når du har lavet din kreditorbeskyttelse skal du være opmærksom på følgende:

Du kan frit hæve fra kontoen uden at beskyttelsen for den resterende erstatning på kontoen bortfalder. Beskyttelsen af det hævede beløb falder derimod bort.

Ved køb af eksempelvis en ejendom eller bil for kreditorbeskyttede midler er der dog mulighed for at opretholde beskyttelsen. For at væres ikke på at gøre det rigtigt, bør du få rådgivning, inden du køber.

Relaterede Nyheder