fbpx
Høj inflation presser renten op

Høj inflation presser renten op

I sidste uge nåede inflationen i eurozonen 8 %. Det presser ECB til at sætte renten op for at kontrollere inflationen. Det er både skidt og godt for dig.

Energipriser driver inflation

De fleste rentesatser er allerede steget, men diskontoen, foliorenten og pengemarkedsrenten har ikke rykket sig. Det skyldes, at Danmarks Nationalbank har afventet situationen – rentestigningerne kunne jo være forbigående…

Høj inflation gør de varer og tjenester, du køber, dyrere. Men hvis prisstigningerne kun gælder få varegrupper, som energi og enkelte råvarer, giver det ikke nødvendigvis højere årlig inflation på sigt. Økonomerne skelner mellem inflation og kerneinflation. Kerneinflationen, der er vigtigst på sigt, er betydeligt lavere, og det er godt for dig.

Årlig inflation i Euro-området. Stigende energipriser presser kerneinflationen i vejret. Høj inflation presser renten op.

Årlig inflation i Euro-området marts 2012 til marts 2022, samlet inflation og inflation for energi. Kilde: eurostat.

Grafen viser, at energi driver prisudviklingen lige nu. Den effekt vil formodentlig aftage, dog uden at priserne falder, men inflationspresset fra energi vil aftage. Det vil sige, at selvom benzinprisen er steget til 15 kr., vil den nok ikke stige til 20-25 kr., og dermed falder inflationen. Priserne falder nok ikke, så kerneinflationen vil holde sig på et højere niveau.

Inflationen historisk høj

Rentestigning på vej

For at bekæmpe inflationen vil den Europæiske Centralbank (ECB) sætte renten op (som det er sket i USA). Dermed vil aktiviteten i samfundet falde. Det sænker naturligvis væksten, og vi risikerer en kortvarig recession, men det er det mest effektive våben mod inflation.

Generelt er høj inflation dårligt, fordi det skaber ustabilitet og et uhensigtsmæssigt pres på lønninger og pris-løn-spiralen. Omvendt er meget lav inflation, eller deflation også dårligt, fordi det hæmmer udviklingen i samfundet og får forbrugerne til at udskyde forbrug.

ECB er ifølge EU-traktaten forpligtet til at forfølge et mål om 2 % inflation i Eurozonen, og det samme gør Danmarks Nationalbank, da Kronen er bundet op på Euroen. Derfor medfører en renteforhøjelse i ECB også en renteforhøjelse i Danmark.

Negative renter forsvinder

Forhøjes renten i Danmark, skal den danske stat betale mere for sine statslån. Obligationsrenterne er de facto steget, så en væsentlig del af effekten af en rentestigning ligger allerede i rentemarkedet. Når ECB hæver renterne, vil det dog få den konsekvens, at de negative renter bliver mindre eller forsvinder helt. Det gælder formodentlig også negative renter på almindelige indlån, hvis bankerne går med.

Uro i Sydeuropa

En renteforhøjelse får nok ikke stor betydning i Danmark, da statsgælden kun udgør cirka 40-45 % af BNP. Derimod kan det blive alvorligt eksempelvis i Italien, hvor gælden er 150-160 % af BNP. I 2008-10 var den på 120 %, så Italiens statsgælden er altså steget trods denne advarsel.

Situationen kan udløse en ny gældskrise i Sydeuropa, som den vi så i 2010-12, bare meget værre, da Italien er blandt verdens store økonomier i G7. En krise af den størrelse vil lægge et betydeligt pres på Euroen, hvilket kan give et yderligere pres på renten, som så igen vil forværre situationen yderligere.

Samtidig er valgkampen op til det franske præsidentvalg i fuld gang – første valgrunde er den 10. april. Vinder Marine Le Pen, skaber det endnu større uro – dårlige målinger for siddende præsident Macron, har allerede udvidet rentespændet i Frankrig. Finansmarkederne er nervøse for en højredrejning i Frankrig. Foreløbig ser det dog ud til en snæver sejr til Macron.

Aktiefald åbner købsmulighed

Plusser og minusser for din økonomi

Renterne er steget, og spørgsmålet er, hvor meget mere de stiger. Forventningerne til de fremtidige renter er allerede afspejlet i priserne, så hvis ECB hæver renten med en halv procent, vil der nok ikke ske så meget. Er stigningen højere end det, vil alle renterne stige.

En rentestigning vil medføre en korrektion i aktiekursen, men kun hvis stigningen er højere end forventet.

Der vil altså være både positive og negative effekter på din økonomi. Omstillingen til højere renter kan på kort sigt skabe et negativt pres på din formue som følge af lavere kurser på værdipapirer og lavere priser på fast ejendom. På længere sigt vil markederne finde en ny ligevægt, og derfra vil højere rente være godt for din formue.

En smule lavere aktivitet i samfundet kan være en god ting i den nuværende situation, hvor det er svært at få fat på en håndværker, og hvor materialer er blevet meget dyre. En inflation på 2 % er fint, mens 8 % er skidt og -2 % er meget dårligt. Derfor skal du være glad for en udvikling, hvor renten stiger, og i øvrigt håbe at ECB har styr på situationen.

Tid til at tjekke din risiko

Relaterede Nyheder