fbpx
Hvad en burger kan lære dig om investering

Hvad en burger kan lære dig om investering

Hvad er Big Mac-indekset, og hvad kan du bruge det til? Prisen på en Big Mac kan give dig et fingerpeg om valuta og investeringsmuligheder i forskellige lande.

Big Mac-indekset ifølge ChatGPT

Big Mac-indekset er en økonomisk indikator, der bruger prisen på en Big Mac-burger fra McDonald’s til at sammenligne købekraften mellem forskellige lande. Indekset blev udviklet af tidsskriftet The Economist i 1986 som en sjov måde at illustrere forskelle i valutakurser og købekraftsparitet på tværs af lande.

Metoden bag Big Mac-indekset er at sammenligne priserne på Big Macs i forskellige lande og omsætte dem til en fælles valuta, normalt amerikanske dollars. Indekset kan bruges til at vise, om en valuta er over- eller undervurderet i forhold til en anden valuta, baseret på priserne på Big Macs i de to lande. Hvis prisen på en Big Mac er højere i et land end i et andet, anses valutaen i det første land for at være overvurderet i forhold til den anden valuta.

Big Mac-indekset har sine begrænsninger, da det kun tager hensyn til priserne på en enkelt vare og ikke tager højde for forskelle i lønninger, skatter, og andre faktorer, der kan påvirke købekraften i forskellige lande.

Investering i aktier – Finanshuset Fredensborg

Hvad kan du bruge Big Mac-indekset til

Relevansen af Big Mac-indekset for dig som almindelig opsparer- og investor kan være begrænset, da det primært bruges til at sammenligne valutaer og vise, hvordan valutakurserne kan påvirke handel og investering på tværs af lande.

Som investor kan Big Mac-indekset give dig et fingerpeg om, hvilke lande der måske er mere overvurderede eller undervurderede i forhold til deres valutakurser. Overvejer du at investere i en udenlandsk aktie eller ejendom, kan Big Mac-indekset være et supplement til andre indikatorer og hjælpe med at vurdere valutarisikoen.

Alt i alt kan Big Mac-indekset være en interessant økonomisk indikator, men det er vigtigt at huske, at det kun giver et begrænset billede af den økonomiske situation i et land, og det er ikke en fuldstændig indikator for investeringsbeslutninger.

De to foregående sektioner er skrevet af ChatGPT med enkelte tilretninger, herunder overskrifter.

Robottens investeringsråd – Finanshuset Fredensborg

Big Mac-indekset januar 2023.

Big Mac-indekset januar 2023. Kilde: Our Big Mac index shows how burger prices are changing | The Economist

Dollar som verdensvaluta

Ifølge Big Mac-indekset er danske kroner er en smule overvurderet i forhold til dollaren, dog ikke meget, som du kan se i figuren. Indekset viser også, at langt de fleste valutaer er undervurderet i forhold til US Dollar. Det passer fint med, at dollaren er under pres i øjeblikket.

Historisk har dollaren haft en fordel af at fungere som verdens reservevaluta. Det vil sige, at befolkningen i lande med en meget svag og usikker valuta (typisk pga. hyperinflation) foretrækker betaling i dollar. En stor del af varehandlen foregår i dollar, du har sikkert hørt prisen på olie angivet i dollar pr. tønde.

Dyre og billige lande

Dollaren (og Big Mac’en) har det altså med at være overvurderet. Ægypten er det billigste land, hvis du skal købe en Big Mac, mens Schweitz er det dyreste. På den måde stemmer indekset nok meget godt med dine forventninger til, hvor i verden der er dyrt, og hvor der er billigt. Er et lands valuta undervurderet, kan det være meget billigt at rejse der.

Det er dog formodentlig andre faktorer, der skaber forskellen mellem Ægyptens og Schweitz’ placering i Big Mac-indekset. Arbejdslønnen er generelt mange gange større i Schweitz i forhold til Ægypten.

Verdens rigeste land – Finanshuset Fredensborg

En muligvis undervurderet økonomi

Ser vi eksempelvis på Rumænien, som også ligger i den tunge ende af indekset, er der alligevel god mulighed for at valutaen udvikler sig stabilt. Som medlem af EU, og med ønsket om at gå med i Euroen, kan Rumænien vise sig at være klart undervurderet. Usikkerheden er naturligvis stor, men det samme er en mulig gevinst, og der er systematisk kontrol og sikring af nationaløkonomien i kraft af EU-medlemskabet.

Big mac-indekset kan som sagt naturligvis ikke være eneste information i en analyse. Jeg nævner Rumænien her, fordi jeg har kendskab til andre nøgletal om landet. Eksempelvis er jord og ejendomme med god beliggenhed ikke særlig dyre i Rumænien. En god lejlighed i Bukarest ligger til cirka 1000 Euro pr. kvadratmeter.

Relaterede Nyheder