fbpx
Sådan bruger vi tid på økonomien

Sådan bruger vi tid på økonomien

Vi bruger mest tid på at planlægge forbrug, skat og afkast af formuen. Det er ikke den mest rationelle måde at prioritere den tid vi bruger på privatøkonomien.

Tak til de mange der har svaret på vores spørgeskema. Vinderen får besked på mail.

Udbytte af økonomisk planlægning

Vi bad respondenterne ordne en række privatøkonomiske områder efter, hvilke dele af økonomien de mener, de får mest ud af at bruge tid på.

FNU5113-udbytte-af-okonomis

Hvilke dele af din økonomi får du mest ud af at bruge tid på? (Ranger fra 1 til 8, hvor 1 er mest og 8 er mindst)

Respondenterne vurderede, at der er mest værdi i at bruge tid på indkøb og forbrug, forbedre afkast af formuen og at sænke omkostninger til bank og realkredit. Derimod mente de, at der var mindst værdi i at bruge tid på modregninger i folkepension og efterløn, omkostninger til pensionsselskab og renters rente af formuen.

”Det er faktisk det modsatte tilfældet,” siger Kim Valentin, ”det er fordi en besparelse her ofte er faktuelt større, og de dermed skaber en større renters rente effekt i økonomien.”

Hvad bruger vi på husholdning?

Hvad bruger vi tid på i økonomien?

Vi spurgte også til hvilke dele af økonomien, der faktisk blev brugt tid på i november måned og i det seneste år. Det der rent faktisk blev brugt tid på svarer nogenlunde overens med, hvad respondenterne som vist ovenfor vurderede bedst kunne betale sig at bruge tid på.

FNU5113-hvilke-dele-brugte-

Hvilke dele af din økonomi brugte du tid på i november måned. Respondenter blev bedt om at markere et eller flere områder, de havde brugt tid på.

I november blev der især brugt tid på indkøb og forbrug, men en del havde også sat tid af til skat og afkast af formuen. Til gengæld brugte ganske få tid på omkostninger til pension, modregninger og renters rente af formuen.

I november brugte næsten 24 % mere end 7 timer på deres privatøkonomi, og 10 % brugte 5-7 timer, mens 25 % brugte 3-5 timer. Mere end 26 % har brugt 1-3 timer og lidt mere end 15 % brugte mindre end en time på deres økonomi i november måned.

FNU5113-hvilke-dele-aar

Ser vi på året som helhed, er det bemærkelsesværdigt, at mange brugte tid på indkøb og forbrug, skat samt afkast af formuen. Herimod var det kun få, der brugte tid på at begrænse omkostninger til pension, modregninger og renters rente.

Hvor lang tid bruger du på at planlægge din økonomi?

Relaterede Nyheder