fbpx
En opskrift på at blive rig

En opskrift på at blive rig

Der findes en opskrift på at blive rig. Men det er ikke alle der har viljestyrke og vedholdenhed til at følge den. Især 2 ting bestemmer om du bliver rig.

Opsparing og renters rente

De fleste formuer skabes som resultat af nødvendig opsparing eller høj løn. De danske arbejdsmarkedspensioner er et godt eksempel, de har gjort mange helt almindelige danske lønmodtagere til millionærer. Det samme gælder opsparing i ejerboliger, som resultat af afdrag på lån og almindelige værdistigninger.

Får du høj løn, går opsparingen hurtigere, hvis du altså ikke har et tilsvarende højt forbrug. Højt forbrug er i det hele taget den største forhindring for, at du kan blive rig.

Rigdom handler om balance i økonomien

Rigdom kan være mange ting. I denne artikel forstår jeg det som, at du har flere penge, end du kan nå at bruge, og det er ud fra denne forståelse, den følgende metode til opsparing er tænkt.

Grundlæggende skal du have følgende balance i økonomien gennem dit liv:

Nedsparing x levetid = (opsparing x levetid) – reserver

Denne formel udtrykker den langsigtede balance, der skaber økonomisk tryghed for din tilværelse. Det kræver dog, at du har stor indsigt i din økonomi, ikke kun dine indtægter og faste udgifter, der naturligvis er vigtige at kende. Du skal også kende dit ønskede rådighedsbeløb og din opsparing fra år til år. Jo mere præcist du kender tallene for hvert eneste år, desto bedre kan du optimere din privatøkonomi.

Efterhånden som din formue vokser, skal du brug mere tid på at pleje den. Du skal tage stilling til skat, likviditet, størrelse, spredning og ønsker om risiko samt din tidshorisont. Med tiden bliver det mere komplekst at optimere din opsparing, og der er fare for, at du udskyder beslutninger, fordi du ikke kan overskue konsekvenserne af at vælge forkert.

Sådan bliver du rig

Derfor har du brug for en opskrift på at blive rig.

Opskrift på at blive rig – i 8 trin

  1. Læg klare mål for din tilværelse og økonomi så tidligt i livet som muligt – det er dog aldrig for sent. Hvor vil du bo? Hvor mange børn vil du have? Vil du leve alene eller i et parforhold? Hvornår vil du gå på pension?
  2. Få overblik over din økonomi – kendskab til forbrug, likviditet og formue er minimum for at tage kvalificerede beslutninger. Opdater og genskab overblikket med faste mellemrum, og når du disponerer over store beløb, f.eks. når du køber formue- og forbrugsgoder som bolig, sommerhus, bil, båd mm.
  3. Begynd at indbetale på pensionsordninger, så snart du betaler høj skat af din indkomst. Renters rente booster din opsparing, og over 30 år har du fordoblet din opsparing, hvis du har haft et normalt afkast. Hvis du reducerer og udskyder skat, kan du klare dig med en mindre opsparing og stadig blive rig.
  4. Fast ejendom i form af en ejerbolig, andelsbolig eller et sommerhus giver dig gode muligheder for betydelige skattefrie gevinster. Derfor er valg af bolig en meget vigtig beslutning, og der skal være meget gode grunde, hvis du skal fravælge at spare op i en ejerbolig og bo til leje i stedet.
  5. Risiko skal du helst tage, når du endnu har lang tid at leve. Du kender ikke din levetid, men er du ung og frisk, kan du regne med den gennemsnitlige restlevetid for dit alderstrin. Er du ældre, kan du tage højde for de skavanker livet har givet og beregne din opsparing og nedsparing ud fra det. Som udgangspunkt bør du tage høj risiko mens du er ung, og først når du nærmer dig pensionsalderen, kan du begynde at reducere din risiko frem mod udbetaling af pensioner og udbetaling af opsparing.
  6. Gæld skal bruges rigtigt gennem dit liv, hvor du tager højde for renteniveau, inflation og din betalingsevne. I øjeblikket (2021) kan det eksempelvis ikke betale sig at afdrage gæld i fast ejendom, fordi realrenten er negativ – hvis du altså har realkreditlån. Forbrugslån har fanden skabt, det skal du holde dig fra, da renten på disse ofte er meget høj. Især som ung mens du har lav løn, er gæld til forbrug rigtig dårligt for din økonomi.
  7. Aktier og obligationer bør være en naturlig del af din opsparing. Både i din pensionsordning og dine frie midler skal du have en god blanding af begge dele. I øjeblikket er aktier din eneste vej til et positivt realafkast på lang sigt. Det er vigtigt at sikre dig, at du har lave omkostninger i dine porteføljer, og at du rebalancerer dem med jævne mellemrum, så din risiko ikke afviger for meget, fra det du har besluttet.
  8. Din privatøkonomi er ikke hugget i sten. Den ændrer sig fra dag til dag, og der er mange ting, du skal tage stilling til i løbet af året. Det gælder eksempelvis forskudsskat, selvangivelse, refinansiering af lån, ændrede regler for opsparing som eksempelvis efterløn, pensioner, aktiesparekonto, udnyttelse af skattefradrag eller lav skat på afkast, modregning i pensioner m.m. Disse og andre forhold skal du løbende tage stilling til for at optimere din økonomi, ellers går du glip af værditilvækst i din formue.

Gode forsikringer og en plan

Selv om du følger du alle 8 trin i opskriften, er det ikke en garanti for, at du bliver rig, men sandsynligheden vokser betydeligt. Alle kan være uheldige, så du skal også sørge for at have gode forsikringer på liv og tab af erhvervsevne m.m., der har betydning for din indtjening og økonomi.

Dine mål for tilværelsen ændrer sig over tid, men det er bedre at have en plan end at lade tingene ske tilfældigt. Du kan være heldig, og så er det bare godt, men kun de færreste vinder en formue i Lotto eller tjener styrtende på deres fag eller forretning.

2 ting afgør om du bliver rig

Du kan gøre dig uafhængig af arbejde eller andre begrænsninger i dit liv ved at følge opskriften herover. Men i sidste ende handler det om at bruge mindre, end du tjener først i dit arbejdsliv, indtil formuen er stor nok, og så i øvrigt tage en fornuftig risiko gennem hele dit liv.

Hårdt arbejde og renters rente er normalt helt afgørende for om, du bliver rig.

Hvor rig er du?

Relaterede Nyheder