fbpx

Lave renter kræver mere opsparing

Siden udgangen af 2018 er økonomien vendt rundt, og de lave renter ser ud til at fortsætte i flere år frem. Fordelen er lavere udgifter for boligejerne, ulempen er øget behov for opsparing.

Selvom det principielt er umuligt at forudse udviklingen på finansmarkederne, er tegnene fra de to store centralbanker i USA og Europa faktisk ganske klare. Der er ikke udsigt til stigende renter mindst et par år frem – og sandsynligvis endnu længere.

Derfor fortsætter den lave rente

I slutningen af 2018 standsede ECB støtteopkøb af obligationer. Samtidig forventede markedet, at den amerikanske centralbank, FED, vil fortsætte stimen af rentestigninger ind i 2019. Men økonomierne viste aftagende vækst, og inflationen var fortsat moderat. Aktiemarkedet reagerede på udsigten til stigende renter og faldende vækst ved at falde mere end 10 % i løbet af december 2018.

I starten af 2019 begyndte FED at signalere skift i rentepolitikken og pege i retning af sænkning af renterne, hvilket også skete i juli. Den europæiske centralbank, ECB, fulgte trop og sænkede i sidste uge sine renter. Samtidig meddelte banken, at den d. 1. november i år genoptager stimulansen af europæiske økonomi ved igen at opkøbe obligationer.

Konklusionen er, at det lave renteniveau formentlig er kommer for at blive de næste par år – mindst.

Lav rente udsætter din pension

Brug sparede renter til opsparing

Fortsat lav rente er godt nyt for boligejere, der skal refinansiere deres variabelt forrentede lån de kommende måneder og år. Det er også godt for boligejere med obligationslån med en pålydende rente på 2- 2½ % og højere, der med fordel kan konvertere deres lån ned til ½ til 1 % i pålydende rente.

Som boligejer kan du vælge at omsætte de sparede renteudgifter til øget forbrug – eller bedre endnu – øget opsparing.

Finanshuset i Fredensborg anbefaler, at du sparer gevinsterne fra den lave rente op. Først og fremmest i frie midler ved dels at placere penge på højrentekonti, og ellers ved at investere langsigtet i værdipapirer, det vil sige i aktier og/eller virksomhedsobligationer.

Ved at spare mere op opbygger du en stødpude, til den dag renterne stiger. Din øgede opsparing skal desuden kompensere for det lavere forventede afkast, som du alt andet lige må forvente i din pensionsopsparing og øvrige opsparing, netop på grund af den lave rente.

Økonomisk set er, den økonomiske lettelse, som de aktuelle lave renter medfører at tage forskud på glæderne. Den lave rente flytter så at sige fremtidig indkomst til nutiden – det kræver økonomisk set øget opsparing.

Tilpas din pensionsopsparing til lav rente

Relaterede Nyheder