fbpx
Verdens bedste pensioner

Verdens bedste pensioner

Det danske pensionssystem er måske et af verdens bedste. Det fremmer opsparing med pisk og gulerod og er med til at styrke dansk økonomi.

Det danske pensionssystem som inspiration

Jesper Rangvid fremhæver i sit seneste indlæg på Rangvids Blog det danske pensionssystem som et eksempel til inspiration for USA, der er på vej mod en pensionskrise, fordi befolkningen lever stadig længere. Rangvid fremhæver en række styrker ved det danske system.

Det danske pensionssystem dækker ca. 90% af arbejdsmarkedet med obligatoriske bidragsbaserede ordninger. Det sikrer et flertal af danskere en pensionsindkomst på ca. 70-80 % af deres indtægt før pensionering.

I Danmark er pensionsbidragene fradragsberettigede, og pensionsudbetalingerne er skattepligtige ved udbetaling. Investeringsafkastet beskattes årligt til en lavere sats end normal kapitalindkomst, hvilket gør pensionsopsparing attraktivt. Pensionssystemet tillader også fleksible investeringer gennem livscyklusprincippet, hvor andelen af risikofyldte aktiver gradvist reduceres med alderen.

Det danske system indeholder desuden integrerede forsikringer for død og invaliditet, hvilket reducerer omkostningerne for den enkelte. Omkostningerne ved at administrere pensionerne er lave, og den samlede årlige omkostning ligger typisk mellem 0,5 og 1,0% af opsparingen.

At pensionsopsparing er tvunget på store dele af arbejdsmarkedet sikrer, at mange kommer tidligt i gang med at spare op.

Verdensmestre i pensionsopsparing – Finanshuset Fredensborg

Midler øremærket til pension som procentdel af BNP ultimo 2022. Figuren viser de 15 lande med mest pensionsopsparing i forhold til BNP samt gennemsnittet for OECD. Kilde: A solution to Larry Fink’s pension problem can be found in Denmark – Rangvid’s Blog.

Pensionssystem styrker dansk økonomi

Det danske pensionssystem har ifølge Rangvid haft betydelige makroøkonomiske fordele for Danmark. Beskatningen af pensionsformuer og udbetalinger bidrager væsentligt til de offentlige finanser.

Systemet har bidraget til at Danmark er gået fra have nettogæld i 1970’erne og 80’erne til at have en nettoformue frem til i dag. Dette afspejles i betydelige overskud på betalingsbalancen og en stærk netto international investeringsposition. Pensionssystemet har været med til at sikre, at pensionsformuerne i dag udgør omtrent det dobbelte af Danmarks BNP.

Planlæg din pensionsopsparing – Finanshuset Fredensborg

Elementer i et godt pensionssystem

Afslutningsvis bemærker Rangvid, at det danske pensionssystem, trods alt ikke er perfekt. Det har stadig udfordringer med dækning af visse befolkningsgrupper, men det indeholder mange af de rigtige elementer til et velfungerende system. Disse elementer er blandt andet automatisk og obligatorisk deltagelse, livslang investering efter livscyklusprincippet, institutionelle afkast samt lave forsikrings- og administrationsomkostninger.

Relaterede Nyheder