Uge 13 - 2020 

Skal du omlægge til højere rente nu?

Ugens FiF. Har du et lavt forrentet obligationslån, kan du skære op til 10 % af restgælden ved at omlægge til højere rente nu. Den store gevinsten kommer, hvis renten falder igen.

Skær 10 % af din gæld

Coronakrisen har givet store fald for aktier og obligationer. Dermed er renterne steget ganske markant de seneste uger, og senest er der igen åbnet for 2 %-lån.

Forventer du ikke at sælge din bolig og har du realkreditlån større end ca. 750.000 kr., kan du med fordel overveje muligheden for opkonvertering, hvor du indfrier dit gamle ½ %- eller 1 %-obligationslån til en lav markedskurs og optager et nyt 2 %-lån.

På den måde skærer du op til 10 % af din restgæld. Din ydelse bliver typiske lidt højere, så den store gevinst kommer først, når og hvis renterne falder igen, og du kan nedkonvertere til et lån med en rente på ½ eller 1 %.

Som det ser ud i øjeblikket, vil renterne sandsynligvis falde, når Coronakrisen klinger af, og mere normale tilstande indfinder sig på de globale finansmarkeder. På den anden siden kan de store gældsudstedelser, der skal finansiere den økonomiske nedtur, holde renten oppe.

3 måder at konvertere dit realkreditlån

Er opkonvertering en god mulighed for dig?

Få et lånetilbud fra din bank på et 2 %-lån med eller uden afdrag og bed om en beregning af din fordel ved at indfri dit gamle ½ %- eller 1%-lån.

Lad din uafhængige rådgiver vurdere, om fordelen ved opkonvertering er stor nok. Hvis det er tilfældet, skal du sørge for at for omlagt lån så hurtigt som muligt. Dermed minimerer du din kursrisiko, hvis du sørger for, at udbetalingen af det nye lån sker samtidig med indfrielsen af det gamle lån.

 10 bedste råd om konvertering af realkreditlån

mar 25th, 2020 |