Uge 45 - 2011 

Spar skat og sænk modregninger i pensioner

Spar skat og sænk modregninger i pensioner, sørg for at forskudsregistreringen er i orden. Se, hvor du kan få en økonomisk gevinst ved at være forudseende.

Det er snart ved at være sidste chance for at reducere skatten af aktieindkomsten og evt. sænke/fjerne modregninger i din folkepension for 2011. Sælger du aktier med urealiserede tab inden årsskiftet, kan du nedsætte skattebetalingen – dvs. udbytte og realiserede kurstab/gevinster kan opgøres samlet, så de kommer under grænsen for den høje aktieindkomstbeskatning.

Reducer skat på aktieindkomst

Du skal derfor nu kontrollere, hvor stor din aktieindkomst i 2011 har været. Hvis den er for stor, kan du reducere skatten ved at frasælge tilpas mange aktier med tab. Det skulle for de fleste ikke være et problem i år!

Du kan i mange tilfælde helt undgå at betale skat, men det er sandsynligvis ikke godt på lang sigt. For så skal du nemlig betale mere i skat, når du senere sælger din aktiebeholdning.

Tænker du i at udnytte den lave aktieindkomstbeskatning (27 % fra og med 2012 op til 48.300 kr. for enlige og 96.600 kr. gifte) hvert år, kan du samlet spare op til mere end hhv. 65.000 kr. og 130.000 kr. i skat (enlige/gifte) over en periode på 10 år.

Undgå modregning i folkepensionen

Har du aktieindkomst og modtager du samtidig folkepensionens pensionstillæg, kan du nedsætte eller helt forhindre modregningen i dit pensionstillæg ved at reducere aktieindkomsten, som beskrevet ovenfor. Her skal indkomsten helt ned på 5.000 kr. for enlige og 10.000 kr. for gifte, før der ikke modregnes.

Du skal derfor være meget opmærksom på din forskudsregistrering. Kommunens oplysninger om din forventede aktieindkomst (og andre indkomster) i året er nemlig udgangspunkt for, hvor meget du kan modtage i pensionstillæg. Er oplysningerne forkerte på en måde, så du skulle have haft mere, kan man kun gå 6 måneder tilbage. Har du derimod fået for meget, kan hele året genberegnes.

“Jeg ser ofte tilfælde, hvor enten skatten er for høj eller pensionen er for lille”, siger Kim Valentin, “og mange gange er det ganske lidt rådgivning, der skal til, før kunden får flere tusinde kroner mere ud af det om året”.

Snyd derfor ikke dig selv i denne omgang.

Se hvordan uafhængig pensionsrådgivning hjælper dig.

nov 07th, 2011 | Tags: