Uge 36 - 2019 

Topskattegrænsen stiger næste år

I 2020 stiger grænsen for, hvornår du skal betale topskat med 3,5% til ca. 577.000 før AM-bidrag.

Stigningen i topskattegrænsen er større end den normale regulering af de forskellige skattesatser. Det skyldes, at stigningen også er en del af indfasningen af det løft i topskattegrænsen, som blev aftalt ved skattereformen i 2012. Indfasningen slutter i 2022.

Dog kan det ikke udelukkes, at den nye regering ændrer på topskattesystemet i forbindelse med forhandlingerne om næste års finanslov, der forventes at blive indgået med den venstreorienterede del af Folketinget.

Den højere forventede topskattegrænse betyder, at du skal tjene mere end ca. 48.100 kr. om måneden i gennemsnit før AM-bidrag, inden du skal aflevere 15% af den ekstra indkomst i topskat. Det svarer årligt til 577.174 kr. før AM-bidrag og 531.000 kr. efter AM-bidrag.

I 2020 fejrer topskatten i øvrigt 25 års jubilæum, og grænsen er siden indførelsen i 1996, hvor den var 243.100 kr., hævet med i alt 118 %, hvilket er langt mere end de ca. 50 %, som forbrugerpriserne er steget i samme periode.

Topskatten beregnes i 2020 af den personlige indkomst efter AM-bidrag – 531.000 kr. – med tillæg af eventuel positiv kapitalindkomst ud over 45.800 kr. For ægtepar er grænsen det dobbelte. Indskud på pensionsordninger med løbende udbetalinger – ratepension og livrente – giver fradrag i den personlige indkomst og dermed eventuelt i topskatten.

Opsparingsrækkefølge ved topskat

sep 06th, 2019 |