Hvad har været bedst – kort eller en lang rente?

Hvad har været bedst – kort eller en lang rente?

Kort eller en lang rente – spørgsmålet er godt, men umuligt at svare på. Det er nemlig som at blande pærer og bananer. Alligevel kan der godt komme værdi ud af at se på, hvordan det så er gået. Det er tid til at gøre status. I denne uge er det 15 år siden, at Realkredit Danmark indførte FlexLån. Siden er alle andre realkreditselskaber fulgt efter. Det er den største produktfornyelses-succes i realkredittens historie. Flexlånene slog fuldstændig benene væk under markedet, og nogle helt nye muligheder viste sig for boligejerne. Det er de helt variable 1-årige lån, som har været mest populære i hele perioden, men den seneste udvikling med faldende renter har betydet, at flere er søgt over i 3 og 5-årige rentetilpasningslån (se nedenstående). Fordeling af boligejeres udestående rentetilpasningslån på rentebindingsperiode Figur. Boligejeres udestende rentetilpasningslån.

Kilde: Realkreditrådet og Realkreditforeningen

Hvis du optog et 1-årigt rentetilpasningslån i september 1997, ville du have tjent mange penge i forhold til det fastforrentede lån på samme tidspunkt. Forskellen på det tidspunkt var 3,6 % (3,99 % og 7,59 %). På intet tidspunkt har den 1-årige rentetilpasningslånerente været over 7,59 %. Det højeste niveau på de korte realkreditrenter var i juli 2000 (uge 29), hvor renten var omkring 6,38 %. Under finanskrisen – i november 2008 – var renten “kun” 5,87 %. Men i begge tilfælde var der rigtig mange familier, som fik koldsved og ikke kunne sove om natten. I nedenstående figur kan du se, hvordan udviklingen har været over hele perioden. Du kan se, at rentestigningerne er sket relativt hurtigt i mange tilfælde. Du kan altså typisk ikke nå at reagere, når renten stiger. Det skal man huske at tage med i sine overvejelser. Normalt anbefales det dog ikke at vælge rentetilpasningslån, hvis økonomien er for følsom over for rentestigninger.

Kilde: Realkreditrådet og Realkreditforeningen

Den gennemsnitlige rente på det korte lån (blå kurve) har været ca. 3,27 % – altså meget tæt på den lange rente i dag (3,46 %). Det skal med i overvejelserne, hvis du står og skal vælge lån for de næste 30 år. Det lange lån kan endvidere konverteres, så derfor skal prisen være lidt højere på denne type lån. Sammenligningen er selvfølgelig historisk, og det siger ingenting om fremtiden, men alligevel fortæller det dig lidt om de resultater, der er kommet ud af indførelse af rentetilpasningslån. Den gennemsnitlige forskel på korte og lange lån har været 2,5 %-point. Forskellen er udtryk for, hvor meget det koster at være sikker på sin rente. Omkring 70 % af låntagerne tager variabel rente i dag. Der er altså rigtig mange familier, som har haft stor glæde af rentetilpasningslånene de seneste 15 år.
Relaterede Nyheder