Hvad er et normalt rådighedsbeløb?

Hvad er et normalt rådighedsbeløb?

Et normalt rådighedsbeløb – kan man overhovedet tale om det? Er alle mennesker ikke bare forskellige i deres forbrug, eller findes der nogen gennemgående lighedspunkter? Og hvis man er unormal i sit forbrug, hvad kan man så bruge den viden til?

Har du arbejdet med at analysere og planlægge din privatøkonomi, så ved du, at det er forholdsvis let at danne sig et overblik over sine faste udgifter. Man sætter dem bare ind i et budgetskema. Det er i de fleste tilfælde også relativt nemt at gætte på de fremtidige indkomster.

Er du først nået så langt er det som vi beskrev i FinansNyt i sidste uge nemt at beregne dit faktiske rådighedsbeløb, som indkomsterne efter skat minus de faste udgifter. Det er straks værre, hvis spørgsmålet går på, hvad rådighedsbeløbet bliver brugt til, og om det opfylder dine ønsker til forbrug.

Det er vores erfaring i Finanshuset i Fredensborg A/S efter mange tusinde analyser af privatøkonomier, at netop det ønskede rådighedsbeløb skal fastlægges med stor nøjagtighed, for at man får mest muligt ud af sin økonomi. Dit ønskede rådighedsbeløb fastsættes i forhold til, hvad du kan tillade dig at bruge på lang sigt.

Se også Hvor stort er mit ønskede rådighedsbeløb?

Forbrugsmønstre

Rådighedsbeløbet fordeles på posterne husholdning, beklædning, Ferie/fornøjelser, gaver og diverse. Fordelingen afhænger typisk af indkomst, alder og hvor du bor. Alligevel giver det mening at tale om et normalt forbrugsmønster, selvom der selvfølgelig altid vil være individuelle afvigelser.

I nedenstående er indsat de normale størrelser på de enkelte poster:

tabel: fordeligen af et mormalt rådgivhedsbeløb. forbrugsmønstre for anstrengt, normal og overskudsøkonomi

Med anstrengt økonomi menes en økonomi, som er i krise. Det kan være, hvis man kommer ud for arbejdsløshed, tab af erhvervsevne eller skilsmisse. Overskudsøkonomien beskriver de situationer, hvor der simpelthen er så mange penge, at man ikke længere kan udvide dagligvareforbruget. I de tilfælde er der en tendens til, at forbruget sker gennem andre variable udgifter som ferie og beklædning.

I langt de fleste tilfælde befinder man sig dog i normalsituationen. Hvis dine egne tal afviger væsentligt fra normen, så er det sandsynligvis, fordi du har særlige prioriteringer (eksempelvis, at du er allergiker og køber særligt dyre madvarer,) eller fordi du ikke er rationel i din forvaltning af dine indkøb.

Du kan evt. benytte vores værktøj styr dit rådighedsbeløb til at arbejde med at få et overblik og regulere dit forbrug, så det passer til dit rådighedsbeløb.

Styr din økonomi med et ønsket rådighedsbeløb

Langsigtet balance og størst muligt afkast

Ved at blive bevidst om dine indkøbsvaner kan du sikre, at du ikke bruger mere, end du ønsker, og at du får mest muligt ud af dine penge i det daglige. Forskellen mellem det faktiske rådighedsbeløb og det ønskede rådighedsbeløb viser din opsparing (hvis det er positivt) eller nedsparing (hvis det er negativt.) Det betyder, at du bliver i stand til at sikre den bedst mulige balance i din økonomi på sigt. Den største opgave i privatøkonomien bliver så at sikre, at du holder forbruget indenfor dét beløb, du har sat af til privatforbrug.

Du kan sagtens have gavn af at arbejde med et rådighedsbeløb, selvom du synes, at du har en rigtig god økonomi med overskud, og at du aldrig oplever problemer. Denne metode vil nemlig sikre dig overblik over din likviditet, så du kan placere dine penge med det størst mulige afkast.

Grundlaget for en god opsparing er i længden er, at du løbende vedligeholder din privatøkonomi, så du kan få flest mulige renters rente – uden at tage større risici.

Læs Forbrugerrådets tema Sådan lægger du et budget.

Relaterede Nyheder