Hvor meget bruger vi på sommerferie?

Hvor meget bruger vi på sommerferie?

Hvor meget bruger vi på sommerferie? Det har vi spurgt i vores undersøgelse af danskernes økonomiske planlægning og forbrug.

Vi har modtaget mere end 400 besvarelser. Næsten 80 % af de adspurgte planlægger at holde sommerferie i år, mens 12 % ikke gør. Godt 10 % svarede måske eller ved ikke.

Vi spurgte respondenterne, hvor meget de havde brugt pr. person på deres seneste sommerferie, og hvor meget de har planlagt at bruge på sommerferien i år.

Forbrug på seneste sommerferie og budget for sommerferie i år. Respondenter besvarede spørgsmålet “Hvor meget brugte du på din seneste sommerferie?” Procenter angiver andel af besvarelserserne.

Tallene viser, at der er forholdsvis jævn fordeling af, hvor meget der bliver brugt på sommerferien.  Det vil sige, at det er meget forskelligt, hvor meget der bruges. Det er en overraskende stor andel, der angiver, at de bruger mere end 12.000 kr. Det kan muligvis skyldes, at en del af svarerne opgiver det samlede forbrug for hele husstanden.

Forbrug på seneste sommerferie og budget for sommerferie i år. Respondenter besvarede spørgsmålet “Hvor stort er dit budget (pr. person) for sommerferien i år?” Procenter angiver andel af besvarelserserne.

Et solidt flertal blandt de adspurgte (65 %) angiver, at de enten overholder deres feriebudget (23 %) eller overholder det for det meste (42 %). En lille gruppe svarer, at de ikke (1,5 %) eller næsten aldrig (6,4 %) overholder deres budget. Mere end en fjerdedel (27 %) svarer, at de ikke ved, om de har overholdt feriebudgettet, eller ikke laver et feriebudget.

På spørgsmålet om hvordan de finder ud af, hvad de har råd til at holde ferie for, angiver godt en tredjedel (36 %), at de laver et budget. Knap 17 % svarer, at de ser på saldoen i banken. Næsten 8 % regner slet ikke på det, mens der er næsten 37 %, der svarer, at de altid har penge nok til ferien.

Relaterede Nyheder