fbpx
2 forsikringer du ikke vil have udbetalt

2 forsikringer du ikke vil have udbetalt

Kritisk Sygdom og Tab Af Erhvervsevne er 2 forsikringer, du ikke kan undvære, men du forhåbentlig aldrig får brug for. Sådan tjekker du, hvordan du er dækket.

Kritisk sygdom og Tab af erhvervsevne

Har du en pensionsordning i et pensionsselskab, har du sikkert tilknyttet nogle forsikringer, der skal dække i tilfælde af sygdom og invaliditet. Du kender måske Tab af Erhvervsevneforsikringen, der sikrer dig en indkomst, hvis du bliver ude af stand til at arbejde.

Du har sandsynligvis også en forsikring, der dækker såkaldt kritisk sygdom. Den dækker, hvis du får en livskritisk diagnose med en alvorlig sygdom som f.eks. kræft, blodprop, hjerneblødning eller tilsvarende. Derfor må du håbe, at du aldrig får brug for den.

Pensionsselskaberne får som hovedregel automatisk besked via patientregistret om en kritisk diagnose, så du får udbetalt Kritisk Sygdom-forsikringen automatisk.

Du kan få gentagne erstatninger fra Kritisk Sygdom-forsikringen, hvis du får flere sygdomme efter hinanden, der er dækket. Forsikringen falder som hovedregel bort, når du går på folkepension.

Sådan trimmer du dine forsikringer

Tjek dine dækninger

Udbetalingen fra Kritisk Sygdom er en økonomisk håndsrækning i den første tid, hvis du bliver alvorligt syg. Fører sygdommen til varig invaliditet, kan din Tab af Erhvervsevne-forsikring træde delvist i stedet for tabt løn. Din Tab af Erhvervsevne-forsikring bør dække mellem 60 og 80 % af din bruttoløn. Mens din Kritisk Sygdom-forsikring, der ikke er ret dyr, bør være på mindst 100.000 kr. og gerne omkring de 150- 200.000 kr.

Tjek dine dækninger for Kritisk Sygdom og Tab af Erhvervsevne på www.pensionsinfo.dk, log ind med NemId og hent rapporten. Vil du ændre dækningen på dine forsikringer, skal du kontakte dit pensionsselskab og forhøre dig om betingelserne – det vil ofte betyde afgivelse af fornyede helbredsoplysninger.

Drop disse 2 forsikringer når du fylder 60

Relaterede Nyheder