Uge 39 - 2012 

Gennemsigtigheden går fløjten i realkreditbranchen

Priserne på realkreditlån er steget – på nogle lånetyper mere end fordoblede. Det betyder, at Gennemsigtigheden går fløjten i realkreditbranchen. Derfor skal du passe på bare at optage lån, hvor du plejer. Vi forsøger at skabe et overblik over udviklingen.

Sammenlign ÅOP når du låner

Det bliver fremover meget vigtigt at du sammenligner forskellige lånetilbud på de årlige omkostninger i procent (ÅOP). Det tal udtrykker den effektive rente på lånet og er den opgørelsesform der giver det mest præcise billede af alle omkostninger på lånet i hele løbetiden. Du kan altså ikke kun se på nedenstående bidragssatser når du vælger.

Når vi alligevel bringer bidragssatser er det fordi det kan give dig et billede af hvor mange muligheder du nu har for at vælge forkert. Vi har i tidligere nyhedsbreve beskrevet denne udvikling

Et kritisk blik på Nykredits 5 lånepakker!

Nykredit begrænser lånemuligheder – Hvorfor nu det?

Nu er de fleste på plads med tilpasningen af deres forretning og det giver nedenstående resultater.

Oversigt over bidragssatser 2012

I opstillingen kan det ses at Nykredit/Totalkredit og BRF er de billigste. Heri skal lægges at du dog begrænses i dine muligheder for at vælge afdragsfrihed og korte rentetilpasningslån i Nykredit/Totalkredit, hvis du låner mere end 60% af ejendommen (2-lagsbelåning).

Det kan altså være at du får en dyrere bankfinansiering fordi du vælger Nykredit/Totalkredit, hvor du ikke kan fravælge afdraget på det billige realkreditlån og øge afdraget på de dyre banklån!

Tabel. Realkredittens nye bidragssatser

Generelt bliver du belønnet for at vælge fast rente og afdraget til på lånet. Der vil dog være en hel del familier som er teknisk insolvente, der kommer til at ligge med en meget høje bidragssatser på hele lånet i meget lang tid. Med den forskel fra de billigste til de dyreste, der er på bidragssatserne på lån op til 80% i ejerboliger, betyder det en forskel i de årlige bidrag på et lån på 1 mio. kr. på omkring 300 kr. om måneden. De fleste forskelle på det billigste og dyreste lån er dog mindre.

Kan konkurrencen udligne forskelle i priser?

Det er dog blevet betydeligt dyrere at være kunde i Nordea og Realkredit Danmark over det sidste stykke tid end i Nykredit/Totalkredit og BRF.

”Nu er det op til konkurrencen i markedet at få disse forskelle væk”, siger Kim Valentin. ”Desværre er der en hel del familier der IKKE kan flytte deres lån, fordi de er teknisk insolvente, og det er det realkreditselskaberne ser ud til at regne med. De er i hvert fald ikke bange for at miste kunder pga. prisstigningerne”.