Uge 20 - 2013 

Hav egne dagpenge i reserve

Dagpengeperioden er sat ned, så risikoen i din privatøkonomi er steget. Sørg for at have egne dagpenge i reserve. Se her hvordan.

Er du ung og nyuddannet, så er din usikkerhed i jobbet sandsynligvis noget større, end den er for andre med flere år på arbejdsmarkedet. Regeringen er i skrivende stund på vej med en ordning, der midlertidigt skal afbøde problemerne for de udfaldstruede. Det vil dog være fornuftigt at gøre noget for at sænke din risiko på længere sigt.

Da dagpengeperioden blev forkortet fra 4 til 2 år, mistede du en buffer på to års dagpenge. Det svarer til 250-260.000 kr. i din økonomi efter skat, hvis du falder ud af dagpengesystemet. Det er dagpengene i 2 år efter skat i en gennemsnitskommune. Der er altså risiko for, at du kommer til at mangle disse penge.

Vil du dække denne risiko, kan du gøre det ved at øge sandsynligheden for, at du kommer i arbejde fx ved at være villig til at tage andre jobs, end det du er uddannet til. Du kan også vælge at afdække risikoen med egen opsparing, hvilket betyder at du skal finde 250.000 kr. i din økonomi. Det ser vi nærmere på i det følgende.

Den unge familie uden opsparing

Den unge familie bør overveje at tegne en tillægsforsikring – lønsikring – indtil der er sparet op til en reserve. Dette er en ekstra omkostning ud over opsparingen vist nedenfor.

Hvor lang tid tager det at spare op til en reserve på 250.000 kr. til ekstra dagpenge

Opsparing af reserve på 250.000 kr. til dækning af risiko for arbejdsløshed ud over to år. Tallene over kurven angiver det beløb du skal lægge til side om året. Den vandrette akse angiver det antal år, du skal spare op. Forudsætning: rente på 2,5 % p.a. Kilde: Finanshuset i Fredensborg

Som det fremgår, vil det tage dig 10 år at afdække risikoen i din økonomi, hvis du kan spare kr. 22.000 op om året. Med årlig opsparing på 47.000 kr. vil det tage dig 5 år. Det er altså en væsentlig opgave, som en ung økonomi står overfor. Derfor vil det lette alternativ for de fleste være at være fleksibel med hensyn til jobønsker, hvis uheldet skulle være ude.

Den etablerede familie

I den etablerede familie er der sandsynligvis allerede en reserve, der kan tages højde for i regnestykket fra start. Til gengæld er afhængigheden af indtægten sikkert større, fordi der er flere faste udgifter og lønnen er større, hvilket betyder at risikoen ved arbejdsløshed også bliver større.

Har familien allerede en reserve på 100.000 kr. (hvilket er meget normalt), ser opsparingsprofilen ud som i figuren nedenfor. Er der ingen reserve vil opsparingsprofilen være ligesom den yngre families ovenfor.

opsparing til dagpenge med 100.000 kr. fra start.

Opsparing af reserve på 250.000 kr. til dækning af risiko for arbejdsløshed ud over to år med en primo-reserve på 100.000 kr. Tallene over kurven angiver det beløb du skal lægge til side om året. Den vandrette akse angiver det antal år, du skal spare op. Forudsætning: rente på 2,5 % p.a. Kilde: Finanshuset i Fredensborg

Det er altså almindeligvis betydeligt lettere for den etablerede familie at afdække risikoen i sin økonomi. Det skyldes i væsentlig grad renters effekten i opsparingen.

Den ældre familie

Den ældre familie med 5-10 år tilbage på arbejdsmarkedet har sandsynligvis ikke behov for synderlig meget mere opsparing, fordi risikoen er begrænset til nogle få år. Det skyldes også, at der sandsynligvis er meget opsparing i forvejen.

Hvis der mod forventning ikke er så meget opsparing, kan du jo lægge dig på en af de andre opsparingskurver.Under alle omstændigheder bør du tage stilling til hvad dagpengereformen gør ved din økonomi. Bryder du dig ikke om risikoen, så gør noget ved det.

maj 16th, 2013 | Tags: , , , ,