Køb A-aktier frem for B-aktier

Køb A-aktier frem for B-aktier

Ugens FiF. Har du lagt mærke til, at du kan købe A-aktier eller B-aktier, når du investerer i AP Møller Mærsk og Rockwool? Se hvorfor du skal købe A-aktierne.

Nogle aktieselskaber opdeler deres aktiekapital i forskellige klasser med forskellige rettigheder. A-aktier giver for eksempel flere stemmer pr. aktie end B-aktien. Modsat er B-aktierne ofte mere likvide og har derfor ofte en højere kurs, selvom der normalt er tale om den samme ejerandel i selskabet. Udbyttet er det samme for A- og B-aktien.

A- og B-aktierne vil set over en lang periode svinge i takt og stige og falde procentvis lige meget. Vil du investere langsigtet i AP Møller Mærsk eller Rockwool, bør du derfor vælge A-aktien, da kursen er lavere, det giver alt andet lige større netto udbytte målt i forhold til den lavere kurs.

Eksempel:
Kurs for Rockwool, A: 2.050
Kurs for Rockwool, B: 2.300

Investering for 100.000 kr. giver 48 A-aktier eller 43 B-aktier. Seneste udbytte var 32 kr. pr. aktie. Hvilket giver 160 kr. mere – uden større risiko.

Syv anbefalinger om aktieinvesteringer

Relaterede Nyheder