fbpx
Planlæg din skat af afkast

Planlæg din skat af afkast

I nyhedsbrevet og en tidligere udgave af denne artikel havde der indsneget sig en fejl, der er rettet i denne udgave.

Planlæg din skat af afkast, når du investerer frie midler. Kan du vælge mellem realisationsbeskatning og lagerbeskatning, skal du som regel vælge det første.

Skat på afkast af værdipapirer

Når du som privat investor vælger værdipapirer i frie midler, bør du forholde dig til, hvordan afkastet bliver beskattet. Reglerne er komplicerede og indretter du dig ikke rigtigt kommer du til at betale for meget skat.

Der er to slags skat på afkast af værdipapirer, lagerbeskatning og realisationsbeskatning.

Lagerbeskatning

Ved lagerbeskatning betaler du skat af årets værdistigning – uanset om afkastet er realiseret eller ej. Afkast af midler i pensionsordninger, aktiesparekonti er lagerbeskattede. Det samme gælder afkast fra alle slags selskabsmidler i alle typer selskaber inklusive midler anbragt i virksomhedsskatteordninger. Og det er uanset, om de værdipapirer, du har investeret i, i sig selv er lagerbeskattede eller realisationsbeskattede.

Danske investeringsfonde, der ikke betaler udbytte, og som dermed er akkumulerende, er lagerbeskattede. Det gælder også udenlandske fonde, herunder ETF’ere og lignende udenlandske investeringsfonde, uanset om de betaler udbytte eller ej.

Billedet kompliceres yderligere af, at der er forskel på, om fondene er lagerbeskattede som aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Skat af kapitalindkomst

Dine investeringer i danske rentebærende fonde eller udvalgte danske akkumulerede investeringsfonde beskattes eller kapitalindkomst. Det betyder, at skatten afhænger af din øvrige kapitalindkomst og kan svinge mellem cirka 27 % og 42 %. Det mest almindelige er en skat på cirka 35 %.

Skat af aktieindkomst

For aktier og investeringsfonde, der beskattes som aktieindkomst, er skatten 27 % for aktieindkomst op til 56.500 kr. og det dobbelte for ægtefæller under et. Aktieindkomst herover beskattes med 42 % (satser for 2021).

Realisationsbeskatning

Ved realisationsbeskatning betaler du først skat, når du sælger værdipapiret, og du kan dermed udskyde en betydelig skat ved kursstigninger. Alle danske og udenlandske enkeltaktier og danske udbyttebetalende investeringsfonde er realisationsbeskattede.

Vælg realisationsbeskatning af frie midler

Din endelige beskatning afhænger altså af, hvilket skattemiljø (frie midler, pension eller selskab) og hvilken type værdipapirer, du har investeret i.

Investerer du frie midler, kan du vælge mellem værdipapirer, hvor du først betaler skatten, når du har solgt (realisationsbeskatning), og papirer hvor du betaler skat af årets værdistigning (lagerskat).

Da det altid er bedre at vente med at betale skat, bør du investere frie midler i realisationsbeskattede værdipapirer. Det gælder uanset, om det er værdipapirer, der udløser kapitalindkomstskat eller aktieindkomstskat. Skattemæssigt er det ligegyldigt om du investerer selskabsmidler, pensionsmidler og midler på aktiesparekonti i lagerbeskattede eller realisationsbeskattede værdipapirer. Dog må midler under Virksomhedsskatteordningen alene investeres i akkumulerende danske fond og i alle udenlandske ETF’ere.

ETF’ere beskattet som aktieindkomst

Fra og med 2020 blev skattereglerne for en lang række udenlandske ETF’ere ændret, så de nu bliver beskattet som aktieindkomst, selvom de fortsat har status som lagerbeskattede. Tjek derfor altid skats opdaterede liste med aktiebaserede ETF’er, inden du investerer frie midler i ETF’ere.

Det betyder meget at gøre det rigtige, når du vælger værdipapirer, så er du i tvivl, bør du få uafhængig investeringsrådgivning.

Relaterede Nyheder