fbpx
Planlæg skatten inden du investerer

Planlæg skatten inden du investerer

Skat er en omkostning, der mindsker dit afkast af formuen. Du kan forbedre dit afkast af formuen ved at planlægge skatten på dit afkast af frie midler.

Når du køber et værdipapir, så er det født med en bestemt type skat. Du betaler skatten, når du har tjent penge på kursgevinster, renteafkast, udbytte eller andet!

Køber du aktier, skal du sandsynligvis betale skat af realiserede aktieindkomster. Når du køber obligationer er det kapitalindkomst.

Der er selvfølgelig undtagelser, og dem skal du være meget opmærksom på, når det handler om skat. For undtagelser har ofte stor betydning for, hvor meget skat du kommer til at betale i sidste ende.

Lad SKAT beregne afkastskat på gamle aktier

Her kan du spare skat

De første 2.000 kr., du har i kursgevinst på dine obligationer, er skattefri, hvis de er købt efter 26. januar 2010 og de er i danske kroner. Er de købt før denne dato, er kursgevinster skattefri, hvis obligationen er blåstemplet og i danske kroner. Ikke helt enkelt – men vigtigt.

Har du afkast ud over 2.000 kr. på dine obligationer, så er det positiv kapitalindkomst. En positiv kapitalindkomst, som modregnes i en eventuel negativ kapitalindkomst (renteudgifter). Det vil sige, at skatten af afkastet af obligationerne kan variere fra ca. 25 % (ved stor negativ kapitalindkomst) til 42 % (ved stor positiv kapitalindkomst).

Aktier købt før 2006 kan også blive beskattet forskelligt. Det kan være, at du har en lille beholdning af børsnoterede aktier købt før 2006 med en anskaffelsessum under 136.600 kr. pr. person. I det tilfælde vil fremtidige gevinster være skattefrie, men tab kan ikke fratrækkes eller fremføres.

Skat på aktier og obligationer

Tjek din skat inden du investerer

Disse eksempler er kun et lille udsnit af, de kringlede regler og undtagelser om skat på indkomster fra værdipapirer. Det er derfor helt afgørende, at du så vidt muligt løber denne tjekliste igennem for at få det bedste udbytte af din investering.

  1. Tjek beskatningen af afkastet og muligheden for at trække tab fra, inden du køber et værdipapir. Det skal som minimum være sådan, at du ikke betaler en højere skat ved et positivt afkast, end dét du kan trække fra, hvis afkastet er negativt.
  2. Sørg altid for, at du inden skatteårets udløb (kalenderåret for de frie midler) har tjekket, om der er nogle særlige muligheder, du kan udnytte for at nedbringe beskatningen af årets afkast.
  3. Tjek altid din slutbeskatning inden du sælger hele eller dele af din værdipapirbeholdning. Rebalancering af risikoen i din portefølje medfører ofte skat, det bør du ikke blive overrasket over. Husk dog, at det er bedre at betale skat af en gevinst, end at du taber pengene, fordi du har taget for stor risiko
  4. Mange af de gunstige lave beskatningsmuligheder skal benyttes hvert år, for at du får mest muligt ud af det. Det gælder eksempelvis grænsen for lav aktieindkomstbeskatning.

De indviklede skatteforhold gør det ikke lettere at være investor i værdipapirmarkedet. Der er stor forskel mellem at gøre det rigtige og det forkerte, og det kan godt betale sig at tjekke reglerne fx på www.skat.dk inden du handler.

Relaterede Nyheder