Forbrugsfest på vej – men virksomheder lider

Forbrugsfest på vej – men virksomheder lider

Forbruget var tilbage til normalen i 2020, og der er udsigt til forbrugsfest til sommer. Mange virksomheder lider dog under effekterne af nedlukningen i 2021.

Forbrugere er klar efter Corona

Forbruget er faldet kortvarigt, men var tilbage på normalt niveau i 2020. Coronakrisen har kort sagt ikke skabt varige negative forbrugseffekter i 2020, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Danskerne har sparet op til senere forbrug, så vi kan forvente en sommer-forbrugsfest, når alt er åbent, og ferien står for døren.

Negative senfølger for virksomheder

Det er forventningen om dette udskudte forbrug, der holder dansk økonomi oppe, og som har begrænset stigningen i arbejdsløsheden. Virksomheder så som detailhandel, turisme, rejsebureauer og restauranter regner med, at indhente det tabte, når det udskudte forbrug realiseres.

Efter det store fald i forbruget under nedlukningen i første del af 2021, er det livsnødvendigt for mange virksomheder, at de kommende 3-6 måneder bliver gode.

Men selvom danskerne bruger løs fra nu af, bliver 2021 uden tvivl stadig et svært år for mange virksomheder. Effekterne af nedlukningen i årets første måneder kommer vi først til at se i slutningen af året og ind i 2022.

Sådan ramte Coronakrisen dansk økonomi

Husholdningernes opsparing, indkomst og forbrug

Husholdningers opsparingsandel
Husholdningers indkomst og forbrug

Danske husholdningers opsparingsandel, indkomst og forbrug. Opgjort ud fra foreløbige tal uden korrektion for ændringer i pensionskassereserver. Kilde: Danmarks Statistik, Danskernes samlede formue endte i ny rekord

FAKTA

Coronakrise og nedlukninger påvirkede danskernes opsparing og forbrug i 2020.

Den disponible indkomst faldt med 3,7 % i 4. kvartal. Opgørelsen af disponibel indkomst er påvirket af udbetaling af indefrosne feriepenge. Da feriepengene tæller som indkomst i optjeningsåret og skatten fratrækkes rådighedsbeløbet i udbetalingsåret, slår det ud i et fald i den disponible indkomst jf. grafen herover.

Mens privatforbruget steg 6 % i 3. kvartal var stigningen i 4. kvartal på 0,8 %.

Indkomst, forbrug og opsparing i husholdningerne mv.

Sæsonkorrigerede værdier.

Få del i væksten efter coronakrisen

Relaterede Nyheder