fbpx
Politisk usikkerhed truer din økonomi

Politisk usikkerhed truer din økonomi

De kommende 6 måneder kan blive afgørende for den globale udvikling og økonomi. Derfor bør du gennemgå din økonomi og tilpasse din risiko i porteføljer og formue.

Hårdhudede finansmarkeder

ANALYSE. Lad mig begynde med den lyse side, det er hurtigt overstået. De seneste 5 år har finansmarkederne indregnet så mange risici, at det efterhånden er blevet lidt mere hårdhudet, når det gælder forventninger. Der har udviklet sig en det-går-nok-ikke-så-galt-som-som-vi-tror-stemning. Efter en periode med pandemi, inflation og krig er finansmarkederne blevet i stand til at komme lettere gennem store bump på vejen.

Den nyvundne modstandsdygtighed skyldes, at de globale virksomheder er kommet relativt godt gennem de seneste 5 års omvæltninger. Desuden har virksomhederne givet overskud på trods af beskeden vækst i den vestlige verden.

Sort scenarium

Verden står dog overfor en række usikkerheder de kommende 6 måneder, og vi må forvente, at nogle af disse har skabt problemer, når vi går ind i januar 2025. Vi kan dog ikke vide, hvilke det bliver. Disse risici er allerede afspejlet i priserne på aktier og renteniveauet.

Vi kan frygte det sorte scenarie med mere krig, et politisk ubeslutsomt Vesten med manglende samarbejde mellem USA og Europa, hvor Trump er præsident og EU er lammet af dødvande i Det Europæiske Råd. Det er dog ikke det mest sandsynlige. Men der kan komme politiske overraskelser, som vil påvirke finansmarkederne negativt.

Fast ejendom er godt for din formue – Finanshuset Fredensborg

Afgørende måneder forude

De kommende 6 måneder vil afklare en del usikkerheder. Den p.t. største usikkerhed afgøres med præsidentvalget i USA til november. Hvis Trump bliver præsident, får det betydelige konsekvenser for verdensøkonomien. Lukker USA sig om sig selv med protektionisme og et politisk system i dyb krise med pres på retsstat og frihedsrettigheder, får det kritiske konsekvenser for resten af verden. Det udfald vil styrke antidemokratiske kræfter over hele kloden.

Sammensætningen af EU-kommissionen, og resultatet af anden runde af det franske valg d. 7. juli og den måde det påvirker den tysk-franske dialog bliver også betydningsfuld. Hertil kommer parlamentsvalg i Storbritannien og en række mindre europæiske lande. Bortset fra i UK forventes der en højredrejning i den politiske ledelse. Sidst men ikke mindst overtager Ungarn formandskabet i EU de næste 6 måneder, hvilket bestemt ikke gør det lettere at tage beslutninger.

Jeg forventer, at der af denne grund i løbet af de kommende 6 måneder kommer en korrektion i kurserne på aktiemarkedet. Renterne kan gå begge veje, men det mest sandsynlige er, at væksten går i stå, og at renterne derfor holder sig i ro med tendens til at falde. Dermed er forventningen til renterne fortsat, at den korte rente lander på omkring 2 % og den lange rente på cirka 3,5 % i løbet af de kommende 12 måneder.

Det er svært at spå – især om renten – Finanshuset Fredensborg

Likviditeten i finansmarkederne er heldigvis fortsat høj, og tilliden til banker og det finansielle system er tilfredsstillende. Netop dette er helt afgørende for fremtiden. Den politiske risiko i verden, som må betegnes som høj lige nu, må derfor ikke få indflydelse på denne tillid. Sker det, bidrager det med en yderligere negativ virkning på finansmarkederne, der ret sikkert vil undergrave stabilitet og udhule fremtidige afkast.

Dansk nationaløkonomi er i god form (privatøkonomierne ligeså) og nøgletallene er langt hen ad vejen bedre end i de fleste andre lande i Europa. BNP faldt i først kvartal, som eneste negative signal. Men forandringer i de globale finansmarkeder får også betydning for smørhullet Danmark, så den politiske situation i verden bliver derfor afgørende for dig og din formue i den kommende tid.

Sænk risiko i portefølje og formue

Går det dårligt ude i verden, og bliver det hele sort de kommende 6 måneder, må du forvente tab i din formue. Heldigvis er sandsynligheden lille. Min anbefaling er derfor, at du sikrer dig god spredning i porteføljer og formue. Du bør desuden hjemtage gevinster, der har gjort, at enkelte værdipapirer (typisk aktier) er kommet til at udgøre en for stor andel i din portefølje og formue.

Danske obligationer er en mulighed, hvis du ikke bryder dig om verden, som den ser ud nu. Husk dog, hvis du sælger alt med risiko og køber danske obligationer med meget lav risiko, kan det blive lige så dårligt for din formue, som hvis du udelukkende har aktier i din portefølje.

Sænker du markedsrisikoen i din portefølje, for at imødekomme, at den politiske risiko i verden er steget, bør du alligevel have både aktier, obligationer, og andre aktiver i din portefølje og formue.

Byg en veldiversificeret aktieportefølje – Finanshuset Fredensborg

Overvej om du kan sænke risici andre steder i din økonomi. Har du lån med kort variabel rente, kan du vælge en rente, der giver dig større sikkerhed. Vælg eksempelvis et F5-lån i stedet for F1. Du har måske mulighed for at nedbringe din gæld eller at afhænde formueaktiver med lav likviditet.

Lige nu er der god grund til at se på alle dele af din økonomi og overveje ændringer i lyset af den politiske usikkerhed som sætter betingelserne for realøkonomien og finansmarkederne lige nu.

Relaterede Nyheder