fbpx
Så meget koster et barn

Så meget koster et barn

Jo ældre børnene er desto højere bliver udgifterne. Hver tredje sætter ikke nogen grænse for, hvor længe de er villige til at hjælpe deres børn økonomisk.

For to uger siden spurgte vi læserne om de udgifter, de har i forbindelse med deres børn. 222 deltog i undersøgelsen, heraf angav knap 93 % at have børn.

Selvom der må tages forbehold for nøjagtigheden af tallene, så bekræfter undersøgelsen viden på området (se f.eks. FinansNyt uge 16 2012 Hvad koster dit barn?). Undersøgelsen viser, at udgifterne stiger med børnenes alder for at falde markant igen ved de 18 år.

Så meget koster et barn. udgifter på hjemmeboende barn om måneden

Så meget koster et barn. Udgifter til hjemmeboende børn efter alder. Der tages forbehold for tallene, da enkelte kategorier har ganske på besvarelser.

Mens det er knap 75 %, der har udgifter på under 2.000 kr. for et barn på 0-3 år, så er det det tilsvarende tal for børn på 14-17 år kun 29 %. Faktisk angiver 26 % af forældre med børn i denne aldersgruppe at de bruger mere end 4.000 kr. om måneden pr. barn i alderen 14-17 år.

Selvom udgiften for hjemmeboende børn falder ved de 18 år, så er der dog stadig godt 40 %, der bruger mere end 2.000 kr. om måneden på børn i denne gruppe.

Se resultater fra undersøgelsen.

Hvor længe hjælper vi vores voksne børn økonomisk

Vi spurgte også til, hvor lang tid der betales udgifter for børn, der er 18 år eller ældre.

Her svarede næsten en fjerdedel, at de ønsker at hjælpe, hvis børnene har problemer med økonomien. 22 % svarede at de vil hjælpe så længe børnene studerer, mens knap 20 % hjælper så længe de bor hjemme.

Godt 6 % svarede, at børnene selv betaler fra de fylder 18, og lige så mange svarer at de betaler udgifter for børnene resten af livet.

Det er altså et lille mindretal, der smækker kassen i, så snart børnene fylder 18. Omvendt sætter op mod en tredjedel af de adspurgte ikke nogen grænse for, hvor længe de er villige til at hjælpe deres børn økonomisk.

Mere end 40 % sætter grænsen enten ved de 18 år, eller når studierne er overstået.

Hvad bruger vi på husholdning?

Relaterede Nyheder