Uge 37 - 2014 

Skal din kapitalpension omlægges til aldersopsparing?

Mange overvejer, om de skal omlægge deres kapitalpension til en aldersopsparing.  Læs her, hvordan du finder ud af hvad, der er rigtigt for dig. For de flest er valget ikke svært, men skynd dig, fristen er ved at løbe ud.

Kapitalpensionsordningen blev afskaffet ved årsskiftet 2012-13 og en ny ordning, aldersopsparing blev introduceret. Den nye ordning kom dårligt fra start, da mange var glade for deres kapitalpension og skeptiske over for at indbetalinger til den nye ordning ikke giver skattefradrag.

En almindelig misforståelse

Mange mente, at aldersopsparingen giver et lavere afkast af din opsparing, men det er ikke rigtigt. Selvom det umiddelbart virker logisk, at det må være bedre at forrente det fulde beløb frem for et beløb, der er 37,3 % mindre, så er det ikke sådan.

Afgiften skal nemlig betales i sidste ende alligevel, så det er kun gaven fra staten på de 2,7 % i 2013, der har betydning for din pension. Det bliver tydeligt, når vi ser på disse regneeksempler:

Eksempel 1: Du beholder din kapitalpension på 100.000 kr. og undlader at modtage gaven på 2,7 %. Om 10 år, når du skal på pension, har du så forrentet din pension med 100 %. Du har altså 200.000 kr., som du skal betale 40 % afgift af – der er altså kr. 120.000 tilbage efter skat.

Eksempel 2: Du har kr. 60.000 i en aldersopsparing, hvilket svarer til beløbet i eksempel 1 efter afgiften på 40 %. Om 10 år har du forrentet din pension med 100 %, fordi du købte de samme værdipapirer som i eksempel 1. Du har altså 120.000 – nøjagtig det samme beløb som i det første eksempel.

Det er altså ikke størrelsen af det beløb, der forrentes, men afkastet, som betyder noget. Det er de 2,7 %, som gør, at du er bedre tjent med, at omlægge kapitalpensionen.

Skal din kapitalpension omlægges til aldersopsparing?

Det er normalt ikke en god idé at erstatte indbetaling til kapitalpensioner med ratepensioner eller livrenter. Du skal sørge for at melde fra, hvis dit pensionsselskab forsøger at ændre dine indbetalinger automatisk. Det er bedre at din kapitalpension omlægges til aldersopsparing.

For langt de fleste er aldersopsparingen en god afløser for kapitalpensionen. Det skyldes navnlig overgangsordningen , hvor du betaler 37,3 % i stedet for de normale 40 % i afgift. Det giver en gevinst på  2,7 % af det opsparede beløb.

Der er tre undtagelser, hvor du ikke skal lægge om til aldersopsparing.

Se undtagelserne: Skal du omlægge din kapitalpension til en aldersopsparing?

Sidste chance

Det er på høje tid at tage en beslutning om at omlægge din kapitalpension. Flere pensionsselskaber har frister i september og oktober for at kunne nå, at omlægge inden nytår.

Se frister for det største pensionsselskaber

Få tjekket dine pensioner

  • Skal du omlægge din kapitalpension?
  • Får du nok ud af dine pensionspenge?
  • Sparer du for meget eller for lidt op?
  • Er dine omkostninger for høje?

 

sep 11th, 2014 | Tags: , ,