fbpx
Er din bolig faldet i værdi?

Er din bolig faldet i værdi?

Danskernes boliger mistede i gennemsnit mere end 100.000 kr. i værdi i 2022. Renterne og inflationen bestemmer, om faldet i boligformuerne fortsætter.

Ejerboliger faldt i værdi

Danske familier med ejerbolig (undtaget andelsbolig) mistede i gennemsnit 111.000 kr. af ejendommens værdi i 2022. Til sammen mistede danske familier 161 mia. kr.

Ændring i husholdningernes gennemsnitlige formue i fast ejendom 2018-2022, hele landet og regioner. Året refererer til ultimo året. *Data for 2022 er foreløbig. Kilde: NYT: Formue i fast ejendom faldt i 2022 – Danmarks Statistik (dst.dk)

Boligformuerne faldt mest i Region Hovedstaden, hvor priserne var og fortsat er højest. Her måtte familierne i gennemsnit registrere et værditab på 227.000 kr. for enfamiliehuse svarende til et fald på 5,6 %. Det næststørste fald i markedsværdi var i Region Sjælland med 4,7 %, mens Region Nordjylland så det mindste fald.

Udvikling i markedsværdi af enfamiliehuset og sommerhuse for 2022, hele landet og regioner. Året refererer til ultimo året. Data for 2022 er foreløbig. Kilde: NYT: Formue i fast ejendom faldt i 2022 – Danmarks Statistik (dst.dk)

Sommerhusene faldt i gennemsnit med 0,8 % i 2022 og altså betydelig mindre end enfamiliehuse. I tre regioner fortsatte markedsværdien af sommerhuse stigningen mest markant i Midtjylland, mens den faldt i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Fortsætter faldet i ejendomspriserne?

Selvom et samlet fald i ejedomsværdi på 161 mia. kroner er mange penge, er det overraskende, at faldet ikke er større. Der er stor forskel i prisudviklingen forskellige steder i landet, priserne er faldet mest i Region Hovedstaden, hvor de også var højest (og det er de stadig). Men et fald på 5,6 % i Hovedstaden er dog ganske beskedent i betragtning af, at renterne er steget fra -0,5-1 % til 3,5-5,5 %. En så markant stigning i renten burde have fået en større effekt på priserne, og det kan da også sagtens give yderligere fald i priserne.

Det er Finanshusets vurdering, at priserne generelt bør sætte sig med 10-15 % (med uændret renteniveau). Det kan ske i den kommende tid, hvis der kommer flere ejendomme på markedet.

Både markedet for boliger og markedet for sommerhuse er præget af et beskedent udbud. Sælgerne afventer situationen. Samtidig stiger liggetiderne på ejendomme, hvilket tyder på, at sælgere og købere ikke er enige om, hvor priserne skal ligge.

Derfor er det renteudviklingen, der helt suverænt vil bestemme, hvad der at sker på boligmarkedet de kommende 12-18 måneder.

Boligpriser under pres – Finanshuset Fredensborg

Pas på rentestigninger

Stiger renterne, som centralbankerne har meldt ud i denne uge, vil priserne formentlig falde endnu mere resten af året. Falder renterne derimod bare en lille smule, bliver der sikkert handlet mere i markederne. Ejendomsmarkedet i Danmark befinder sig på en knivsæg og det kan gå begge veje.

Finanshuset vurderer, at det er sandsynligt, at renterne fortsætter på det nuværende niveau eller op til 0,5 % højere de kommende 12 måneder. Det er dog en meget usikker prognose, der bygger på nationalbankens meldinger og ikke mindst på Finansministeriets forventning om, at renterne ikke stiger voldsomt (seneste økonomiske redegørelse), og at inflationen er tilbage på et normalt niveau under 3 % i 2024

Vær derfor meget forsigtig, hvis din privatøkonomi er følsom overfor udsving i renten, og tag ikke chancer de kommende 12-18 måneder.

Hvad sker der med renterne – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder