Det er dyrt at blive skilt

Få rådgivning om økonomien i forbindelse med skilsmisse. Det er dyrt at blive skilt og der er mange valg der har stor betydning for økonomien. Der kan være mange penge at spare ved at få professionel økonomisk og juridisk rådgivning.

Det er ikke alene en følelsesmæssigt meget belastende at gå fra hinanden. Det er også dyrt. En skilsmisse kan let løbe op i 250.000 kr. eller hvad der svarer til en årsindtægt for mange mennesker. Det skriver hjemmesiden dinepenge.dk . Hver dag er der op mod 40 ægtepar, der bliver skilt.

Alene udgifter til salg af den fælles bolig kan let løbe op i 100.000 kr. Hertil kommer udgifter til etablering af et nyt hjem med anskaffelse af nyt bohave, bil etc. Mange kan så lægge børnepenge og ægtefællebidrag til de faste udgifter.

En skilsmisse kan blive kostbar

En af de få ting der ikke påvirkes af skilsmisse er pensioner. Tidligere skulle kapital- og ratepensioner deles, men nu skal ingen pensioner deles, hvis man har været gift i mindre end fem år. Dette kan give en ulige fordeling af formuen, da det ofte er manden der har den største pensionsopsparing.

“Hvis det kommer til skilsmisse er det naturligvis bedste , hvis man kan ordne det i mindelighed og enes om bo- og formuedeling. Det giver de bedste muligheder for en skånsom og rationel deling og man sparer udgifter til advokaten” siger  chefjurist Jan Juul Jørgensen fra Finanshuset i Fredensborg. “Det er også en stor fordel hvis man har lavet en ægtepagt, der sikrer en rimelig fordeling af formuen ved skilsmisse.”

Har du spørgsmål om økonomi og skilsmisse, kan du skrive til chefjurist Jan Juul Jørgensen.

Se hvordan juridisk rådgivning kan sikre din økonomi

Relaterede Nyheder