fbpx
Nye vurderinger bruges ikke til 15 %-regel

Nye vurderinger bruges ikke til 15 %-regel

Ugens FiF. De nye foreløbige ejendomsvurderinger har ikke betydning for, om du kan overdrage fast ejendom til 15 % over eller under ejendomsvurderingen.

Nye vurderinger påvirker ikke familieoverdragelse

Hvad betyder de nye ejendomsvurderinger, for overdragelse af fast ejendom f.eks. ved familieoverdragelse af en forældrekøbslejlighed?

De foreløbige vurderinger, der netop er gjort tilgængelige, gælder ikke som en ”rigtig” (endelig) vurdering. Det fremgår af lovforarbejderne i L114, der er lovgrundlag for de foreløbige vurderinger. De foreløbige ejendomsvurderinger har derfor ikke betydning for, om du kan overdrage fast ejendom til en pris der ligger mellem 15 % under og 15 % over gældende ejendomsvurdering.

Du kan derfor fortsat overdrage fast ejendom til nærtstående familie til en favorabel pris i forhold til den gamle vurdering.

Familieoverdragelse af fast ejendom – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder